www YKHOANET

NGHIÊN CỨU Y KHOA

B́nh luận y khoa

Bài giảng thống kê sinh học - (Biostatistics)

Nghiên cứu khoa học

Thống kê R

Từ điển y khoa

Tạp chí y khoa

 

H́nh ảnh y khoa

Nội soi: Atlas h́nh ảnh nội soi đường hô hấp trên

Nội soi: Atlas h́nh ảnh nội soi cổ tử cung

MRI: Atlas h́nh ảnh MRI cột sống

 

GÓC SINH VIÊN Y KHOA

Atlas ykhoa

Thông tin sinh viên

Triệu chứng học nội khoa

Thông số Cận Lâm Sàng

 

TRƯỜNG  Y KHOA

ĐH Y Khoa Hà Nội

ĐH Y Dược TPHCM

ĐH Y Khoa Thái Nguyên

ĐH Y Khoa Huế

ĐH Y Khoa Thái B́nh

ĐH Y Tế Công Cộng

 

Phụ trách thường trực:
GS Nguyễn Văn Tuấn
TS Nguyễn Đ́nh Nguyên
BS Phan Xuân Trung

KHẢO SÁT SỰ HÀI L̉NG CỦA THÂN NHÂN BỆNH NHI TẠI PH̉NG KHÁM TRUNG TÂM DINH DƯỠNG TP HCM TRONG THÁNG 8/1998

Chủ nhiệm đề tài : BS Nguyễn Thị Kim Hưng

Từ khóa : Hoàn toàn hài ḷng, hài ḷng, không hài ḷng, hoàn toàn không hài ḷng.

Mục tiêu tổng quát

Khảo sát sự hài ḷng và không hài ḷng của thân nhân bệnh nhi tại Pḥng khám TT Dinh dưỡng Trẻ em trong thời điểm tháng 8/ 1998 và các yếu tố liên quan.

Mục tiêu chuyên biệt :

Xác định tỉ lệ hài ḷng và không hài ḷng của thân nhân bệnh nhi về từng khâu phục vụ.

Khảo sát mối tương quan giữa sự hài ḷng và không hài ḷng về các khâu phục vụ với các đặc điểm sinh học và xă hội học

Xác định lư do của sự không hài ḷng và ư kiến đề xuất của thân nhân bệnh nhi.

Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Thân nhân bệnh nhi được chọn ngẫu nhiên và phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi có nội dung xung quanh 10 khâu phục vụ tại Pḥng khám TTDDTE theo 3 mức độ : 1. Hài ḷng - 2. Chấp nhận được – 3. Không hài ḷng đồng thời góp ư cải tiến cho các khâu này.

Kết quả :

Qua phân tích, kết quả được ghi nhận như sau :

Tỉ lệ hài ḷng chung khá cao : 93,0 – 99,2% trừ hai khâu chờ đợi (58,1%) và khâu bán thuốc (80,2%). Thái độ của nhân viên được đánh giá khá tốt, nhất là nhân viên hướng dẫn nấu ăn (99,6%), kế đến là Bác sĩ (95,5%)

Sự than phiền của thân nhân bệnh nhi tập trung vào các vấn đề cơ sở vật chất, hạ tầng ( thiếu tiện nghi, mặt bằng hẹp) và mức độ hài ḷng chỉ đạt 78,6%

Có mối tương quan giữa tŕnh độ văn hoá và sự hài ḷng về tiện nghi và nơi chờ đợi.

Cỡ mẫu của người không hài ḷng không đủ lớn để phát hiện được đối tượng tập trung không hài ḷng và lư do không hài ḷng thật sự.

Kết luận :

Qua kết qủa ngiên cứu chúng tôi rút ra kết luận như sau :

Các khâu phục vụ khám chữa bệnh của TTDDTE đáp ứng được phần lớn các nhu cầu về phục vụ từ thái độ phục vụ của nhân viên y tế đến khâu hướng dẫn dinh dưỡng. Tuy nhiên c̣n một số khâu đă được góp ư như khâu chờ đợi, khâu bán thuốc và khâu cơ sở vật chất cần được khắc phục để hoàn thiện hơn nữa về chất lượng phục vụ.


HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LƯ BỆNH VIỆN


HT MEDSOFT

 

BS PHAN XUÂN TRUNG

"Lăng tử giữa thương trường"


 WHO definition of HEALTH:
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.Hệ thống phần mềm quản lư bệnh viện
YKHOA.NET 2005

ASP.NET - Unicode - Web based
HIS - RIS/PACS - LIS - DIS - HL7 - DICOM - IDC10
E-prescribing
E-Patient-Record

QUẢN LƯ CHUYÊN MÔN

Quản lư viện phí

Toa thuốc thông minh

Chẩn đoán h́nh ảnh

Quản lư xét nghiệm

Bệnh án điện tử

Quản lư dược bệnh viện

Quản lư quầy thuốc tây

QUẢN LƯ HÀNH CHÁNH

QL nhân sự - tiền lương

QL vật tư - trang thiết bị

QL tài chánh - kế toán

Báo cáo - giám sát

 

 

Website YKHOANET.COM khai trương ngày 24/12/2000 - Năm thứ Tư.

Website YKHOANET - Y KHOA VIỆT NAM
www.ykhoanet.com www.ykhoa.net 

 In trang này     Phản hồi

Web Master: Dr PHAN XUAN TRUNG - drxuantrung@ykhoa.net