www YKHOANET

NGHIÊN CỨU Y KHOA

B́nh luận y khoa

Bài giảng thống kê sinh học - (Biostatistics)

Lâm sàng thống kê

Nghiên cứu khoa học

Thống kê R

Từ điển y khoa

 

GÓC SINH VIÊN Y KHOA

Atlas ykhoa

Thông tin sinh viên

Triệu chứng học nội khoa

Thông số Cận Lâm Sàng

Tim mạchĐiều dưỡng

H́nh ảnh y khoa

 

TRƯỜNG  Y KHOA

ĐH Y Khoa Hà Nội

ĐH Y Dược TPHCM

ĐH Y Khoa Thái Nguyên

ĐH Y Khoa Huế

ĐH Y Khoa Thái B́nh

ĐH Y Tế Công Cộng

 

Phụ trách thường trực:
GS Nguyễn Văn Tuấn
TS Nguyễn Đ́nh Nguyên
BS Phan Xuân Trung

 

3.5 HỞ VAN 2 LÁ

KHẢO SÁT D̉NG 2 LÁ (DOPPLER XUNG)

Vận tốc đầu tâm trương (sóng E) lớn hơn 1,5m/s gợi ư hở van 2 lá nặng

TỶ LỆ VTI (Velocity – Time Infegral)

VTI = diện tích phía dưới đường biểu diễn vận tốc ḍng máu qua van 2 lá.

        m: van 2 lá

        Ao: van động mạch chủ

        Tỷ lệ > 1,3: H lang=VI ở hai lá nặng

 

KHẢO SÁT LUỒNG MÁU TRÀO NGƯỢC

        Doppler xung: Khảo sát chính xác độ tan của ḍng hở bằng cách đo điện tích ḍng hở trong nhĩ trái

        Độ 1: Hở hai lá nhẹ

        Độ 2: Hở hai lá vừa

        Độ 3: Hở hai lá trung b́nh

        Độ 4: Hở hai lá nhiều

 

SIÊU ÂM QUA THỰC QUẢN

        Đường kính ḍng phụt ngược tại gốc (D)

                Độ 1: D < 6mm

                Độ 2 và 3: D = 6 – 8mm

                Độ 4: D > 8 – 10mm

        Diện tích ḍng phụt ngược

                Độ 1: 1,5 – 4cm2

                        Độ 2 và 3: 4 – 7cm2

                Độ 4: > 7 cm2


Lời tựa

 

 

BS PHAN XUÂN TRUNG

"Lăng tử giữa thương trường"


 WHO definition of HEALTH:
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.


Phần mềm y khoa

Tin học y khoa

 

 

Website YKHOANET.COM khai trương ngày 24/12/2000 - Năm thứ Tư.

Website YKHOANET - Y KHOA VIỆT NAM
www.ykhoanet.com www.ykhoa.net 

 In trang này     Phản hồi

Web Master: Dr PHAN XUAN TRUNG - drxuantrung@ykhoa.net