www YKHOANET

NGHIÊN CỨU Y KHOA

B́nh luận y khoa

Bài giảng thống kê sinh học - (Biostatistics)

Lâm sàng thống kê

Nghiên cứu khoa học

Thống kê R

Từ điển y khoa

 

GÓC SINH VIÊN Y KHOA

Atlas ykhoa

Thông tin sinh viên

Triệu chứng học nội khoa

Thông số Cận Lâm Sàng

Tim mạchĐiều dưỡng

H́nh ảnh y khoa

 

TRƯỜNG  Y KHOA

ĐH Y Khoa Hà Nội

ĐH Y Dược TPHCM

ĐH Y Khoa Thái Nguyên

ĐH Y Khoa Huế

ĐH Y Khoa Thái B́nh

ĐH Y Tế Công Cộng

 

Phụ trách thường trực:
GS Nguyễn Văn Tuấn
TS Nguyễn Đ́nh Nguyên
BS Phan Xuân Trung

 

3.7 HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ

ĐỘ CHÊNH ÁP TRUNG B̀NH THẤT TRÁI – ĐỘNG MẠCH CHỦ (DOPPLER LIÊN TỤC)

        Đánh giá độ chệnh lệch qua van động mạch chủ bằng định luật Bermouilli

        P2-P1 = 4 x V2

        G > 50 mmHg: Hẹp khít van động mạch chủ

 

ĐÁNH GIÁ DIỆN TÍCH LỖ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ

        Dùng phương tŕnh liên tục áp dụng cho h́nh trụ, lưu lượng chảy vào bằng với lưu lượng chảy ra

                Q1 = S1 x V1 = S2 x V2 = Q2

        S1: Diện tích buồng tống thất trái (diện tích dưới van động mạch chủ)

        V1: Vận tốc trong buồng tống thất trái (Vmax hoặc VTI)

        S2: Diện tích van động mạch chủ cần tính

        V2: Vận tốc ḍng máu tại chỗ hẹp động mạch chủ

 

                Hẹp khít van động mạch chủ: diện tích < 0,75cm2


Lời tựa

 

 

BS PHAN XUÂN TRUNG

"Lăng tử giữa thương trường"


 WHO definition of HEALTH:
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.


Phần mềm y khoa

Tin học y khoa

 

 

Website YKHOANET.COM khai trương ngày 24/12/2000 - Năm thứ Tư.

Website YKHOANET - Y KHOA VIỆT NAM
www.ykhoanet.com www.ykhoa.net 

 In trang này     Phản hồi

Web Master: Dr PHAN XUAN TRUNG - drxuantrung@ykhoa.net