www YKHOANET

CHUYÊN ĐỀ GIỚI TÍNH

Nghiên cứu t́nh dục học

Thắc mắc biết hỏi ai

Giới tính

Sách giáo dục giới tính

Sức khỏe t́nh dục

Tṛ chuyện về t́nh dục

HIV/AIDS

Bệnh của cơ quan sinh dục

 

Tính ngày thụ thai (tránh thai) theo ngày hành kinh

Ngày rụng trứng của bạn tùy thuộc vào số ngày hành kinh và chu kỳ đều hay không đều.

Bạn hăy nhớ rơ chu kỳ kinh ngắn nhất (1) và chu kỳ kinh kéo dài nhất (2).

Chu kỳ có số ngày hành kinh
ngắn nhất (1)
    Chu kỳ có số ngày hành kinh
dài nhất là
trừ đi Ngày cuối không an toàn
Chu kỳ ngắn nhất của bạn là 21 ngày -18  Bạn có thể thụ thai từ
ngày thứ 3 của chu kỳ
Chu kỳ ngắn nhất của bạn là
21 ngày
-11 Bạn có thể thụthai cho đến ngày
thứ 10 của chu kỳ
22 ngày -18 4 22 ngày -11 11
23 ngày -18 5 23 ngày -11 12
24 ngày -18 6 24 ngày -11 13
25 ngày -18 7 25 ngày -11 14
26 ngày -18 8 26 ngày -11 15
27 ngày -18 9 27 ngày -11 16
28 ngày -18 10 28 ngày -11 17
29 ngày -18 11 29 ngày -11 18
30 ngày -18 12 30 ngày -11 19
31 ngày -18 13 31 ngày -11 20
32 ngày -18 14 32 ngày -11 21
33 ngày -18 15 33 ngày -11 22
34 ngày -18 16 34 ngày -11 23
35 ngày -18 17 35 ngày -11 24
36 ngày -18 18 36 ngày -11 25

 

 

BS PHAN XUÂN TRUNG

"Lăng tử giữa thương trường"


 WHO definition of HEALTH:
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.


Hệ thống phần mềm quản lư bệnh viện
YKHOA.NET

 

 

Website YKHOANET.COM khai trương ngày 24/12/2000

Website YKHOANET - Y KHOA VIỆT NAM
www.ykhoanet.com www.ykhoa.net 

Gởi bài cho YKHOANET phanxuantrung@ykhoa.net