NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

BS Đặng Quốc Việt

CV.Vụ TCCB - Bộ Y tế

"Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai", đó là khẩu hiệu thể hiện vai tṛ của trẻ em, những người chủ tương lai. Đầu tư cho trẻ em hôm nay cũng chính là đầu tư cho tương lai. Để những người chủ tương lai quản lư tốt đất nước sau này, trẻ em cần được học tập tốt, trở thành những người có tri thức, "vừa hồng, vừa chuyên". Muốn học tập tốt cần có sức khỏe tốt. Sức khỏe - trạng thái thoải mái về thể chất, tâm thần và xă hội - là điều kiện tiên quyết, là vốn quư, là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp học tập của các em. Quan tâm tới vấn đề này, từ lâu, chúng ta đă có những chính sách, chủ trương để thực hiện.

Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em đă có những điều kiện thuận lợi để thực hiện. Dựa vào Cơ sở pháp lư, Điều 6 và điều 13, Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân . Cơ sở chính trị là Nghị quyết TW4, khoá 7 của Đảng về những vấn đề cấp bách của sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Từ đó, đă có Cơ sở thực hiện là Nghị quyết 37/CP ngày 2O/6/1996 của Chính phủ định hướng chiến lược trong thời gian 1996-2000 là tiến hành xă hội hoá công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, trong đó:"Ngành giáo dục đưa nội dumg giáo dục sức khỏe vào chương tŕnh chính khóa của các trường phổ thông, giáo dục học sinh về nếp sống văn minh, nếp sống vệ sinh, khuyến khíchhọc sinh tham gia vào các họat động giữ ǵn sức khỏe cho bản thân và gia đ́nh ḿnh".

Từ những điều kiện thuận lợi đó, cùng với hệ thống các trường phổ thông được tổ chức theo đơn vị hành chính, khá đều và khá dày; Đa số các trường ở trung tâm xă, huyện, gần các cơ sở y tế.Vấn đề sức khỏe ưu tiên của trẻ em trong các trường học bao gồm các bệnh về răng miệng, bệnh về mắt và các bệnh gù, vẹo cột sống... V́ vậy, ngành Giáo dục và Y tế cần triển khai các giải pháp sau:

Lớp học phải đủ ánh sáng, thoáng mát mùa hè, kín ấm mùa đông. Kính thước bàn ghế phù hợp với lứa tuổi học sinh và đưa công tác giáo dục sức khỏe vào chương tŕnh giảng dạy chính khóa của nhà trường.

Triển khai cơ sở y tế trường học (trường cấp 1, 2 chung một nơi). Ngoài những dụng cụ y tế thông thường và các thuốc thiết yếu c̣n được trang bị một số dụng cụ khám chữa bệnh về răng miệng, mắt, bộ tranh hướng dẫn tư thế đúng khi ngồi học.

Vấn đề nhân lực y tế học đường. Nếu tổ chức khám, chữa bệnh cho các cháu tại cơ sở y tế của trường th́ trạm y tế cơ sở sẽ thiếu người. Do đó, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Ban TCCB CP đă nghiên cứu tăng định biên cho mỗi xă 1 cán bộ y tế thuộc biên chế nhà trường, chịu sự quản lư và chỉ đạo của Trung tâm y tế huyện. Cán bộ y tế học đường sẽ giải quyết các vấn đề về: Quản lư nội dung và chất lượng hoạt động; quản lư thuốc và trang thiết bị y tế; đào tạo nâng cao tŕnh độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Kinh phí hoạt động của Y tế học đường dựa trên bảo hiểm y tế học sinh. Tuy là tự nguyện nhưng v́ là nguồn thu khá ổn định, do đó nên đưa thành một bộ phận của Bảo hiểm y tế Việt Nam. Ưu điểm của mô h́nh này là: Khi cần có thể điều tiết giữa các vùng có số học sinh tham gia bảo hiểm ít nhiều khác nhau, góp phần thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe; điều ḥa phí bảo hiểm vùng giàu cho vùng nghèo, vùng bị thiên tai, khó khăn; bảo hiểm y tế nhà nước chi viện kịp thời để bảo hiểm y tế học sinh không bị thủng quỹ, vỡ quỹ... làm ảnh hưởng tới công tác chăm sóc sức khỏe học sinh.

Y tế học đường chăm sóc sức khỏe cho 25% dân số nước ta, là nhóm đối tượng rất nhạy cảm với các biến đổi của tự nhiên, xă hội; bệnh tật ở nhóm này cũng diễn biến rất bất thường nên cần phải có chương tŕnh quốc gia về y tế học đường.

Bộ Giáo dục và Bộ Y tế có văn bản liên tịch hướng dẫn công tác y tế học đường nhằm thực hiện thống nhất trong cả nước.

Thực hiện xă hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng và Chính quyền, các cấp, các ngành, các tổ chức xă hội, các đoàn thể và của bản thân học sinh, trong đó, ngành Giáo dục và ngành Y tế giữ vai tṛ ṇng cốt.

Con người là nguồn tài nguyên quư báu nhất quyết định sự phát triển của đất nước. Sức khỏe là vốn quư nhất của mỗi con người và của toàn xă hội. V́ vậy, đầu tư cho sức khỏe chính là đầu tư cho sự phát triển kinh tế xă hội của đất nước. Học sinh là những chủ nhân tương lai của đất nước, chăm lo sức khỏe cho học sinh, giúp các em học tập tốt, tiếp thu kiến thức để kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của dân tộc là chính sách quốc gia lâu dài.