Liên kết

 

Website YKHOA.NET kết nối các trang thông tin liên quan đến lãnh vực y tế và CNTT y tế.

Các trang web bạn có nhu cầu trao đổi link xin vui lòng liên lạc phanxuantrung@gmail.com

Link List Title

  • www.ykhoanet.com
    Trang web của công ty MEDICONS, cung cấp phần mềm quản lý bệnh viện.
  • www.medic.com.vn
    Trang web của Trung tâm Y Khoa MEDIC Hòa Hảo.
  • www.moh.vn
    Trang web của Bộ Y tế Việt Nam.