NGUYỄN Ý ĐỨC

Mục Lục

Lời Giới Thiệu                                                                                  5

Bảo Vệ Sức Khoẻ Và An Toàn Nơi Làm Việc: Vấn Đề Sinh Tử      6

 

Chương I: Những Bài Viết Của Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức                  10

Móng Tay và Thẩm Mỹ                                                                     11

Ảnh Hưởng Sức Khoẻ Do Các Hóa Chất Dùng Trong Tiệm Làm Móng 15

Phòng Ngừa Tác Hại Của Hóa Chất Dùng Trong Tiệm Làm Móng      21

Mấy Điều Cần Biết Về Nghề Giặt Ủi Khô.                                          29

Hội Chứng Bệnh Trong Cao Ốc                                                          35

Thiếu Niên và Việc Làm                                                                    37

Phụ Nữ và Việc Làm                                                                         39

Làm Việc Theo Ca                                                                            43

“Stress” và Nghề Nghiệp                                                                   47

Đối Phó Với Khói Thuốc Dư Tại Nơi Làm Việc                                  56

Lái Xe An Toàn, Thân Thiện                                                              59

Chi Tiết Cần Ghi Khi Ra Tai Nạn Tại Nơi Làm Việc.                          63

 

Chương II: Các Bài Dịch Của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển       69

An Toàn Hoả Hoạn                                                                           70

An Toàn Khi Sử Dụng Màn Hình                                                        74

Bảo Vệ Công Nhân Mới                                                                    78

Bảo Vệ Mắt Tại Sở Làm                                                                    81

Những Loại Máy Móc Nào Gây Ra Cắt Cụt Chi Tại Nơi Làm Việc      85

Chì Trong Ngành Xây Dựng                                                               89

Carbon Monoxide Lá Chất Gì                                                             92

Tiêu Chuẩn Của OSHA về Kiểm Soát Nguồn Năng Lượng Nguy Hiểm 97

Làm Thế Nào Để Nộp Đơn Khiếu Nại với OSHA                             101

Tôi Có Bị Nguy Hiểm Không                                                            106

Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân                                                                109

Thương Tích Nơi Lưng                                                                     112

Trúng Nắng                                                                                     114

Trúng Thử                                                                                       116

Hỏi và Đáp Cho Tiểu Thương                                                           118

Văn Phòng OSHA Trong Vùng                                                        127

Tài Liệu Tham Khảo                                                                                            129


Trang NGUYỄN Ý ĐỨC - Câu chuyện Thấy lang
Trang NGUYỄN Ý ĐỨC - Sức khỏe nghề nghiệp
TỰA - An hưởng tuổi vàng - BS Nguyễn Ý Đức


Trang nhiều tác giả
Trang riêng của Lê Ngọc Dũng
Trang riêng của Lương Lễ Hoàng
Trang riêng của Nguyễn Bảo Trung
Trang riêng của Nguyễn Hoài Nam
Trang riêng của Nguyễn Hữu Đức
Trang riêng của Nguyễn Văn Tuấn
Trang riêng của Nguyễn Ý Đức
Trang riêng của Nguyễn Đình Nguyên
Trang riêng của Phan Xuân Trung
Trang riêng của Đỗ Hồng Ngọc
Trang riêng của Đỗ Minh Tuấn