NGUYỄN Ý ĐỨC

Bảo Vệ Công Nhân Mới

Công nhân mới, rủi ro nhiều!

            Nếu là công nhân mới vào nghề, tỷ lệ thương tích vì tai nạn nghề nghiệp của họ sẽ cao hơn so với những công nhân đã có nhiều kinh nghiệm.

            Thực vậy, Phòng Thống Kê Lao Động (Bureau of Labor Statistics) cho biết khoảng 40% công nhân bị thương đều là người mới vào nghề dưới một năm.

            Tại sao công nhân mới vào nghề lại hay bị thương?

            Các nghiên cứu của Phòng Thống Kê Lao Động cho thấy rằng nhân viên bị thương khi làm việc thường thiếu một công cụ bảo vệ cần thiết: kiến thức căn bản về công việc của mình. Hãy xem những dữ kiện sau đây mà Phòng Thống Kê Lao Động đã thâu lượm từ nhiều cuộc thăm dò ý kiến khác nhau:

            Trong số 724 công nhân bị thương khi sử dụng giàn xây cất, 27% nói rằng họ không được chỉ dẫn một chút gì về điều kiện an toàn để ráp nối loại giàn xây cất cho nên họ mới bị thương khi làm việc trên đó.

            Trong số 868 công nhân bị thương ở đầu, 61% nói rằng họ không được hướng dẫn về cách dùng nón bảo hộ.

            Trong số 554 công nhân bị thương trong khi bảo quản dụng cụ cơ khí, 61% nói rằng họ không được huấn luyện về cách thức niêm/khoá máy.

            Trong hầu hết các tai nạn đã được Phòng Thống Kê Lao Động nghiên cứu, sự việc tái diễn giống nhau. Công nhân thường không được thông tin về điều kiện an toàn mà họ cần biết - ngay cả trong những công việc liên hệ tới dụng cụ nguy hiểm mà đúng ra họ phải được huấn luyện kỹ càng. Khi hỏi các công nhân sử dụng máy cưa, thì một trong năm người cho biết không được huấn luyện về cách thức sử dụng máy.

            Vấn đề này cần được chính quyền liên bang lẫn các cơ sở tư nhân cấp kỳ chú ý đến. Cơ Quan Quản Lý An Toàn Sức Khoẻ Nghề Nghiệp (Occupational Safety and Health Administration, viết tắt là OSHA) muốn cộng tác với chủ nhân, công nhân, và các trường dạy nghề để nâng cao mức an toàn cho công nhân mới được tuyển lựa.

Công Nhân Có Thể Làm Gì?

            Bạn cần thông hiểu tất cả các biện pháp an toàn thiết yếu trước khi bắt đầu làm việc. Nếu thấy chưa được giải thích và thông hiểu rõ ràng, bạn hãy hỏi lại.

            Luôn luôn áp dụng tất cả những điều mà bạn đã học được. Nếu cần mang máy hô hấp hoặc thiết bị bảo vệ cá nhân nào khác, hãy mang thường xuyên và bảo quản đúng cách. Nếu dụng cụ nào cần có lá chắn an toàn thì lá chắn phải được thiết trí.

            Đừng đi tắt: hãy theo sát từng chi tiết các chỉ dẫn về an toàn và sức khỏe.

            Tuân theo lời cảnh báo về sự nguy hiểm của các hóa chất mà bạn đang sử dụng. Tìm hiểu thêm thông tin về hóa chất nguy hại trong bản dữ kiện về an toàn vật liệu.

            Hỏi chủ nhân về các thủ tục cấp cứu và sẵn sàng áp dụng khi hóa chất bị đổ ra ngoài bình chứa hoặc bốc cháy.

Chủ Nhân Có Thể Làm Gì?

            Coi việc huấn luyện an toàn là một phần thiết yếu hằng ngày tại cơ xưởng. Các tiêu chuẩn của OSHA quy định chủ nhân phải huấn luyện về an toàn cho nhân viên về nhiều loại công việc nguy hiểm. Một chương trình huấn luyện đầy đủ về an toàn sẽ bảo đảm sự tuân thủ của công nhân, và có thể bù trừ chi phí huấn luyện do giảm thiểu số ngày nghỉ vì thương tích, giảm chi phí bồi thường, và tăng hiệu năng làm việc của công nhân.

            Sử dụng dịch vụ tư vấn miễn phí và miễn phạt mà mỗi tiểu bang đều có. Nhân viên tư vấn cũng có thể giúp quý vị thiết kế chương trình hữu hiệu về an toàn nơi làm việc.

OSHA Có Thể Làm Gì?

            Các chuyên gia về sức khỏe và an toàn đều có mặt tại các văn phòng OSHA liên bang và tiểu bang để trả lời những câu hỏi mà công nhân và chủ nhân nêu ra. Nếu bạn không biết văn phòng gần nhất là ở đâu, hãy gọi văn phòng địa phương của OSHA được liệt kê dưới mục “U.S Labor Department” trong điện thoại niên giám ở các vùng Boston, New York, Philadelphia, Atlanta, Chicago, Kansas City, Dallas, Denver, San Francisco, và Seattle. Các văn phòng này cũng có thể giới thiệu bạn tới dịch vụ tư vấn tại hiện trường miễn phí trong địa phương của bạn.


Trang NGUYỄN Ý ĐỨC - Câu chuyện Thấy lang
Trang NGUYỄN Ý ĐỨC - Sức khỏe nghề nghiệp
TỰA - An hưởng tuổi vàng - BS Nguyễn Ý Đức


Trang nhiều tác giả
Trang riêng của Lê Ngọc Dũng
Trang riêng của Lương Lễ Hoàng
Trang riêng của Nguyễn Bảo Trung
Trang riêng của Nguyễn Hoài Nam
Trang riêng của Nguyễn Hữu Đức
Trang riêng của Nguyễn Văn Tuấn
Trang riêng của Nguyễn Ý Đức
Trang riêng của Nguyễn Đình Nguyên
Trang riêng của Phan Xuân Trung
Trang riêng của Đỗ Hồng Ngọc
Trang riêng của Đỗ Minh Tuấn