NGUYỄN Ý ĐỨC

Làm Thế Nào Để Nộp Đơn Khiếu Nại Với OSHA?

            Đạo Luật An Toàn Sức Khoẻ Nghề Nghiệp (OSH Act) ban hành năm 1970 cho nhân viên quyền gửi thư khiếu nại về những mối hiểm hoạ cho sức khoẻ và an toàn nơi làm việc. Hơn nữa, Đạo Luật còn cho phép người khiếu nại quyền giữ kín danh tánh. Đơn khiếu nại của nhân viên hoặc đại diện của họ được Cơ Quan (OSHA) duyệt xét kỹ lưỡng.

            Nếu quý vị muốn nộp cho OSHA bản tường trình về các hiểm hoạ tại nơi làm việc , hoặc đã từng bị phân biệt đối xử trên căn bản các vấn đề an toàn và sức khoẻ, hãy chọn một trong những cách sau đây:

            Nộp đơn khiếu nại trực tuyến (qua mạng lưới điện toán) nếu nơi làm việc của quí vị không được an toàn và lành mạnh. (Chú ý: Hầu hết đơn khiếu nại trực tuyến sẽ được OSHA cứu xét và giải quyết không chính thức với chủ nhân qua điện thoại hay fax. Đơn khiếu nại bằng văn bản có chữ ký thường dẫn đến việc OSHA kiểm tra cơ xưởng tại chỗ; xin xem phần cách thức giải quyết đơn khiếu nại. Đơn khiếu nại đến từ các tiểu bang có chương trình riêng được OSHA công nhận sẽ được chuyển đến giới chức tiểu bang để giải quyết.) Nếu lo ngại về bí mật danh tánh, quý vị có thể điền đơn trên máy vi tính tại tư gia hoặc thư viện địa phương.

            Lấy đơn khiếu nại của OSHA từ mạng lưới điện tử, điền đầy đủ chi tiết và sau đó gửi tới văn phòng OSHA trong vùng qua fax hoặc bưu điện. Đơn giản hơn, quý vị có thể liên lạc với văn phòng OSHA để xin mẫu đơn khiếu nại. Ghi rõ tên họ, địa chỉ và số điện thoại để họ có thể liên lạc với quý vị.

            Chú ý: Nếu muốn xem và in đơn khiếu nại, quý vị cần nhu liệu Adobe Acrobat Reader trong máy vi tính.

            Điện thoại tới Văn Phòng Vùng của OSHA. Nhân viên OSHA sẽ thảo luận vấn đề này và trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị.

            Nộp đơn khiếu nại về vấn đề kỳ thị nếu bị chủ nhân trừng phạt vì đã hành xử quyền hạn nhân viên được ấn định bởi Đạo Luật OSH Act hoặc vì từ chối làm công việc có thể gây nguy hại hay tử vong cận kề hay gây thương tích trầm trọng mà không thể chờ OSHA kiểm tra. Quý vị có thể điện thoại cho Văn Phòng Vùng của OSHA. Ở tiểu bang có chương trình bảo vệ riêng được OSHA công nhận thì quý vị có thể khiếu nại với cả văn phòng OSHA tiểu bang lẫn liên bang.

            Nếu ở trong tình trạng khẩn cấp hoặc rủi ro đe dọa tức thì tới tính mệnh, hãy gọi cho Văn Phòng Vùng của OSHA hoặc số điện thoại 1-800-321-6742.

Thông Tin Bổ Sung

            Muốn biết thêm chi tiết về cách nộp đơn khiếu nại, hãy xem những mục sau đây.

Khi Nào Có Thể Nộp Đơn Khiếu Nại?

            OSHA khuyên nhân viên giải quyết các vấn đề an toàn và sức khoẻ trước hết bằng cách báo cáo với giám thị, người quản lý hoặc uỷ ban an toàn và sức khoẻ của sở làm. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào nhân viên cũng có thể nộp đơn khiếu nại đến Văn Phòng Vùng của OSHA và yêu cầu thanh tra hoặc điều tra. (Ở các tiểu bang có chương trình riêng về bảo vệ an toàn và sức khoẻ nơi làm việc được OSHA công nhận, đơn khiếu nại được chuyển về cơ quan tiểu bang có thẩm quyền.)

Ai Có Thể Khiếu Nại?

            Nhân viên hoặc người đại diện có quyền yêu cầu cuộc thanh tra nơi làm việc nếu tin rằng có sự vi phạm tiêu chuẩn an toàn và sức khoẻ, hoặc nếu thấy có những hiểm nguy đe dọa đến thân thể, hoặc có mối “nguy cập”. Bất cứ ai thấy mối nguy hiểm tại nơi làm việc đều có quyền khiếu nại và OSHA sẽ điều tra.

Nhân Viên Phải Cung Cấp Thông Tin Gì?

            Nhân viên hoặc người đại diện phải cung cấp đủ thông tin để OSHA thẩm định xem thực sự có nguy cơ xảy ra hiểm họa hay không. Khi khiếu nại, nhân viên không cần biết đích xác tiêu chuẩn OSHA nào đã bị vi phạm.

            Vì điều quan trọng là cung cấp tối đa thông tin một cách đầy đủ và chính xác về nguy cơ được tố giác, trả lời những câu hỏi dưới đây có thể giúp ích cho điều này:

            Có bao nhiêu nhân viên làm việc tại hiện trường và bao nhiêu nhân viên đã tiếp cận với rủi ro?

            Cách nào và khi nào nhân viên tiếp cận với rủi ro?

            Công việc nào đang được thực hiện tại nơi không an toàn hoặc không lành mạnh?

            Những thiết bị nào được sử dụng? Tình trạng tốt hay xấu?

            Những vật liệu hay hóa chất gì được sử dụng?

            Nhân viên có được huấn luyện hoặc thông tin về những hoàn cảnh rủi ro?

            Phương thức, quy trình hoạt động nào đang được sử dụng?

            Những công việc nào đang được tiến hành quanh đó?

            Nhân viên hoạt động thường xuyên như thế nào và bao lâu trong công việc đưa đến tiếp cận với sự rủi ro?

            Theo quý vị , rủi ro đã có từ bao lâu?

            Đã có những cố gắng nào để giải quyết vấn đề này chưa?

            Có bao nhiêu ca làm việc ở hiện trường và các ca này bắt đầu lúc nào? Rủi ro xảy ra vào những ca nào?

            Chủ nhân đòi hỏi sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân nào? Nhân viên có dùng thiết bị đó không?

            Đã có nhân viên nào bị thương hoặc đau ốm vì rủi ro đó?

            Có những tai nạn “suýt xảy ra” nào không?

Sau đây là một số câu hỏi bổ túc về rủi ro cho sức khỏe.

            Chủ nhân có bao giờ kiểm tra để xem nhân viên đã tiếp cận với tình trạng hay chất gây rủi ro?

            Đó là những kiểm tra gì và kết quả ra sao?

            Chủ nhân đã làm gì để kiểm soát những rủi ro này?

            Có nhân viên nào bị triệu chứng bệnh mà họ nghĩ là do tình trạng hay chất liệu nguy hại gây ra?

            Có nhân viên nào đã được bác sĩ điều trị bệnh do nghề nghiệp gây ra không? Đó là bệnh gì?

(Chú ý: Không cần thiết phải trả lời tất cả các câu hỏi trên để nộp đơn khiếu nại. Đây chỉ là bảng hướng dẫn gợi ý.)

Ðáp Ứng Của OSHA Đối Với Đơn Khiếu Nại

            OSHA đáp ứng đơn khiếu nại bằng một trong hai cách: thanh tra tại hiện trường hoặc điều tra qua điện thoại hay fax.

            Mặc dù mỗi nhân viên có quyền đòi hỏi thanh tra tại chỗ  nếu hội đủ một số điều kiện, có những lúc điều tra qua fax hoặc điện thoại thuận lợi hơn. OSHA hồi đáp nhanh chóng hơn đối với những rủi ro cấp thấp qua điện thoại hay fax. Nhờ đó, OSHA có thể tập trung tài nguyên vào những rủi ro nơi làm việc trầm trọng nhất. Khi yêu cầu điều tra qua fax hoặc điện thoại mà không thoả mãn, nhân viên vẫn có quyền yêu cầu thanh tra tại chỗ. Nhân viên nên điện thoại cho văn phòng OSHA gần nhất để thảo luận các cách thức khiếu nại.

            Nếu điều tra qua fax hay điện thoại thích hợp thì OSHA sẽ điện thoại cho chủ nhân, mô tả các rủi ro bị tố giác, và gửi tiếp theo một văn thư theo dõi qua fax hay bưu điện. Chủ nhân phải trả lời trong vòng năm ngày, nhận diện các vấn đề truy tìm ra, và ghi chú các biện pháp điều chỉnh đã thực thi hay dự trù. Nếu sự hồi đáp thoả đáng, OSHA thường sẽ không tiến hành thanh tra. Nhân viên hoặc người đại diện đứng đơn khiếu nại sẽ nhận được bản sao lá thư của chủ nhân và, nếu vẫn chưa thỏa mãn, có thể yêu cầu thanh tra tại cơ sở .

            Nếu nhân viên hoặc người đại diện nộp đơn khiếu nại hội đủ một số điều kiện ghi trong Chỉ Thị CPL 2.115 của OSHA hoặc chương chình tương đương của tiểu bang, OSHA có thể sẽ đến tận nơi để thanh tra.. Các điều kiện đó gồm lời xác quyết về rủi ro vật chất trầm trọng đã đưa tới thương tích bất khả dụng hay bệnh tật hoặc lời xác quyết về tình trạng nguy cấp; khiếu nại phải có văn bản với chữ ký yêu cầu thanh tra; và chủ nhân đã đáp ứng không thoả đáng đối với cuộc điều tra qua điện thoại hoặc fax.

Diễn Tiến Sẽ Ra Sao Ở Các Tiểu Bang Có Chương Trình Riêng Về An Toàn và Sức Khoẻ Được Chấp Thuận?

Các tiểu bang có chương trình được OSHA công nhận đều cung ứng những bảo vệ cho công nhân như OSHA, mặc dù thể thức cứu xét đơn khiếu nại có thể hơi khác. Hiện nay có 23 tiểu bang và vùng hành chánh có chương trình được OSHA công nhận về an toàn và sức khoẻ cho công nhân ở hãng tư và công sở liên bang và địa phương. Ba tiểu bang khác có chương trình được công nhận nhưng chỉ dành cho nhân viên chính quyền tiểu bang và địa phương. Các khiếu nại của nhân viên tại các tiểu bang với chương trình được công nhận được chuyển đến cho chương trình ở tiểu bang liên hệ để giải quyết.


Trang NGUYỄN Ý ĐỨC - Câu chuyện Thấy lang
Trang NGUYỄN Ý ĐỨC - Sức khỏe nghề nghiệp
TỰA - An hưởng tuổi vàng - BS Nguyễn Ý Đức


Trang nhiều tác giả
Trang riêng của Lê Ngọc Dũng
Trang riêng của Lương Lễ Hoàng
Trang riêng của Nguyễn Bảo Trung
Trang riêng của Nguyễn Hoài Nam
Trang riêng của Nguyễn Hữu Đức
Trang riêng của Nguyễn Văn Tuấn
Trang riêng của Nguyễn Ý Đức
Trang riêng của Nguyễn Đình Nguyên
Trang riêng của Phan Xuân Trung
Trang riêng của Đỗ Hồng Ngọc
Trang riêng của Đỗ Minh Tuấn