NGUYỄN Ý ĐỨC

Hỏi Đáp Cho Tiểu Thương

      Để có môi trường an toàn và lành mạnh tại nơi làm việc, nhân viên và chủ nhân đều cần phải đặt tiêu chuẩn sức khoẻ và an toàn lên hàng đầu. Toàn bộ nhân viên, từ Tổng Giám Đốc Điều Hành cho đến nhân viên mới, phải hiểu rằng sức khỏe và an toàn của nhân viên là điều kiện thiết yếu để hoàn thành công việc và cũng là chìa khóa để đem lại sự phồn vinh cho công ty.

      Nhiệm vụ của Cơ Quan An Tòan về Sức Khoẻ Nghề Nghiệp (OSHA) là lãnh đạo và khuyến khích nhân viên cũng như chủ nhân thi hành nghiêm túc trách nhiệm đó. OSHA tiếp tục giúp đỡ nhân viên và chủ nhân trong việc giảm thiểu thương tích, bệnh tật và tử vong, tăng cường quyết tâm nâng cao mức bảo đảm an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc.

      OSHA có thể giúp đỡ tiểu thương và người dân qua nhiều hình thức khc nhau như hợp tác, tư vấn, giúp đỡ việc thi hành, giáo dục và đào tạo, viếng thăm cơ sở, và diễn giải các tiêu chuẩn bằng ngôn ngữ phổ thông.[123451] 

Tại Sao An Toàn và Sức Khỏe Là Quan Trọng Cho Tiểu Thương?

      An tòan là một hình thức kinh doanh có lợi. Một chương trình về an tòan về sức khỏe hiệu quả có thể tiết kiệm từ $4 đến $5 cho mỗi $1 đầu tư. Đây là việc làm đúng, và áp dụng đúng việc làm này sẽ giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên.

      Chủ nhân có bổn phận bảo vệ nhân viên của mình để tránh bị thương tích hay bệnh tật do công việc gây ra. Việc bảo vệ nhân viên sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp cho công ty. Tổn phí do tai nạn và thương tích của nhân viên thật ra cao hơn so với nhiều người ước lượng. Phí tổn tăng rất nhanh. Giảm thiểu trường hợp bị thương hay bệnh tật sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí bồi thường tai nạn và thanh toán ngày nghỉ cho nhân viên. Cơ Quan An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp có thể giúp chủ nhân trong lãnh vực này.

Làm Sao để Giảm Bớt Thương Tích và Bệnh Tật Của Nhân Viên?

      Tuân thủ luật lệ của OSHA là cần thiết. Thực hiện các chương trình tình nguyện về an toàn và sức khỏe có thể giảm bớt phí tổn, thương tích cũng như bệnh tật. Lập một kế hoạch có tổ chức và chuẩn bị chu đáo, chú trọng có hệ thống vào những hiểm họa ở nơi làm việc và huấn luyện nhân viên, mang tính quyết định. Sự hưởng ứng của mọi người từ cấp điều hành tới nhân viên là rất cần thiết. Tất cả phải tham gia vào việc tạo ra một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.

Làm Thế Nào Để Triển Khai Chương Trình Này?

      Mỗi chương trình về an tòan và sức khỏe phải được điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động và mục đích của công ty, và phải giúp chủ nhân duy trì một hệ thống chú trọng đến việc nhận biết những hiểm họa tại nơi làm việc. Có năm yếu tố mà tất cả các chương trình hữu hiệu cần có: khả năng lãnh đạo của ban quản lý và sự tham gia của nhân viên; phân tích điều kiện tại nơi làm việc; biện pháp phòng ngừa và chế ngự các hiểm họa; huấn luyện và đào tạo về an toàn và sức khoẻ, và cuối cùng là đánh giá kết quả của chương trình.

Thế Nào Là Sự Lãnh Đạo Của Ban Quản Lý và Sự Tham Gia Của Nhân Viên?

      Chủ nhân đưa vấn đề “An toàn và sức khỏe nơi làm việc là ưu tiên hàng đầu” ra thảo luận với nhân viên. Sự tham gia và trao đổi của nhân viên với chủ nhân về an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc là cần thiết. Thí dụ, sự hợp tác thể hiện qua việc:

-          Niêm yết văn bản của công ty về chính sách an toàn và sức khỏe để mọi người nhìn thấy.

-          Nhân viên tham gia vào việc ban hành chính sách về an tòan và sức khỏe.

-          Tham gia tích cực vào những hoạt động về an toàn.

-          Tổ chức các buổi họp với trọng tâm là an tòan và sức khỏe của nhân viên.

-          Tuân thủ mọi nội quy về an tòan và sức khỏe.

-          Chứng minh sự quyết tâm bằng cách đầu tư thời gian, nỗ lực và tiền bạc vào chương trình an tòan và sức khỏe.

SBREFA l gì?

      Năm 1996 Quốc hội đ thơng qua Đạo Luật Về Sự Công Bằng Trong Thi Hành Luật Lệ Đối Với Tiểu Thương (Small Business Regulatory Enforcement Fairness Act, SBREFA). Theo đạo luật SBREFA, OSHA phải:

      Ban hành  Hướng Dẫn Việc Chấp Hành Luật Lệ Cho Các Cơ Sở Tiểu Thương (Small Entity Compliance Guides). Chịu trách nhiệm trả lời các câu hỏi của tiểu thương về việc tuân thủ luật lệ.

      Trình dự luật cho Quốc Hội thông qua.

      Có chính sách giảm nhẹ hình phạt cho tiểu thương.

      Lỗi ko sự tham gia của các cơ sở thương mại nhỏ vào quá trình đề xuất dự luật qua Hội Đồng Xét Duyệt Khuyến Khích Tiểu Thương (Small Business Advocacy Review Panels).

      Ngoài ra, SBREFA cho phép tiểu thương được thanh toán các chi phí cho người đại diện trước tịa trong trường hợp cơ quan liên bang buộc tiểu thương phải thực thi quá mức quy định của liên bang. Ngành lập pháp cũng thành lập 10 Hội Đồng Phụ Trách Việc Áp Dụng Các Luật Lệ Công Bằng Cho Ngành Tiểu Thương (10 Small Business Regulatory Fairness Boards) để tiếp nhận ý kiến từ cc tiểu thương về những quy định của liên bang và đệ trình những ý kiến ny cho Quốc Hội hằng năm.

      Ghi chú: Tiểu thương có thể tham gia vào quá trình hnh php v gĩp ý cho hoạt động chấp pháp của OSHA bằng cách gọi điện cho Small Business Ombudsman số 1-888-REG-FAIR.

 Bản Phn Tích Điều Kiện Tại Nơi Làm Việc Là Gì?  Bao Lu Phải Lm Một Lần?

      Trong bản phân tích điều kiện tại nơi làm việc, chủ nhân và nhân viên phân tích các điều kiện tại nơi làm việc để nhận biết và loại trừ các hiểm họa hiện có hay có thể xảy ra. Việc này cần làm đều đặn và đúng hạn định. Phải có bản phân tích cập nhật về cc hiểm họa cho mọi cơng việc v qu trình sản xuất để tất cả nhân viên biết và hiểu. Để làm việc này, bạn nên:

-          Yêu cầu OSHA cố vấn miễn phí qua viếng thăm;

-          Hiểu biết cc hiểm họa trong ngnh kỹ nghệ của bạn;

-          Thnh lập những nhĩm phụ trch về an tồn;

-          Khuyến khích nhân viên tường trình hiểm họa nơi làm việc.

-          Tìm hiểu tình trạng qu khứ của nơi làm việc;

-          Thiết lập một hệ thống bo co về cc hiểm họa;

-          Có nhân viên được đào tạo để thanh tra nơi làm việc và chấn chỉnh các hiểm họa;

-          Bảo đảm bất cứ thay đổi nào trong quá trình sản xuất hoặc trong cơ sở có nguy hiểm cao phải được một người có thẩm quyền thông qua;

-          Tìm sự gip đỡ từ các chuyên gia về vấn đề an toàn và sức khỏe. (Tìm đọc Ấn bản OSHA 3071 về Phân tích Hiểm họa của Công việc (Job Hazard Analysis) để biết cách nhận dạng và tránh hiểm họa tại nơi làm việc).

 

Sau Khi Xc Định Các Hiểm Họa Tại Nơi Làm Việc, Tôi Phải Làm Gì Để Ngăn Chặn và Khắc Phục Những Hiểm Họa Này?

      Phần kế tiếp của một chương trình an tồn v sức khỏe tốt l tiếp tục theo di mơi trường làm việc và cách thức làm việc của nhân viên để kiểm soát và ngăn chặn mọi hiểm họa có thể xảy ra tại nơi làm việc.

      Để đạt mục đích này, chủ nhân có thể:

            Bảo quản thường xuyên và  kỹ lưỡng các thiết bị máy móc

            Đảm bảo việc thực thi các biện php khắc phục;

            Đảm bảo nhân viên biết cách sử dụng và duy trì cc thiết bị bảo hộ c nhn;

            Đảm bảo nhân viên hiểu và tuân theo các qui trình lm việc an tồn;

            Đảm bảo khi cần thiết, hng của bạn bạn cĩ một chương trình y tế ph hợp để ngăn ngừa những hiểm họa tại nơi làm việc.

 

Ngồi Ra Tơi Cĩ Thể Lm Gì Để Giảm thiểu Tối Đa nguy c ơ    Tai Nạn và Thương Tích?

      Điều quan trọng nhất là mọi nhân viên tại nơi làm việc phải được huấn luyện đúng tiêu chuẩn, từ công nhân thường đến đốc công, quản lý, thầu khốn, nhn vin bn thời gian hay tạm thời.

Để đạt mục đích này, chủ nhân có thể:

Chỉ cho php nhn vin cĩ trch nhiệm [123451] và đ được chỉ dẫn đúng cách mới được thực hiện công việc;

Bảo đảm nhân viên không làm bất cứ việc nào có vẻ không an toàn;

Tổ chức những buổi thực tập đối phó với tình huống cấp cứu cho nhn vin;

Cần chú ý đặc biệt đến nhân viên đang học những qui trình cơng việc mới để bảo đảm họ có kỹ năng cần thiết cho việc làm và nhận thức được những hiểm họa có thể xảy ra;

Huấn luyện đốc công và quản lý nhận biết được những hiểm họa và hiểu r bổn phận của họ;

Khuyến khích tất cả nhân viên báo cáo về mọi trường hợp hiểm họa cho quản đốc.

 

Viếng Thăm Cố Vấn Của OSHA Là Gì?

      OSHA thực hiện nhiều chương trình chấp hnh luật lệ tự nguyện để giúp giới tiểu thương. Dịch vụ Tư vấn của OSHA giúp đỡ chủ nhân nhận ra mối hiểm họa và cải thiện việc quản lý an tồn v sức khỏe nghề nghiệp. Cc chuyến viếng thăm của nhân viên tư vấn OSHA chỉ được thực hiện theo yêu cầu của chủ nhân. Dịch vụ trợ giúp kỹ thuật và huấn luyện về sự an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. Dịch vụ này miễn phí, phần lớn được Liên bang tài trợ và do cơ quan chính phủ tiểu bang thực hiện với nhân viên đ được huấn luyện kỹ về lĩnh vực an toàn và sức khỏe. Dịch vụ hoàn toàn không liên quan đến hoạt động thanh tra của OSHA; không có sự qui lỗi hay trừng phạt. Trách nhiệm duy nhất của chủ nhân là khắc phục những hiểm họa mà nhân viên tư vấn phát hiện ra.

      Cuộc thăm viếng bắt đầu bằng buổi họp mặt giữa nhân viên tư vấn và chủ nhân, sau đó là thăm viếng nơi làm việc. Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ Tư vấn, xin liên lạc văn phịng OSHA gần nhất liệt k trong danh sch ở cuối bản tin ny hay trang mạng của OSHA tại www.osha.gov.

 

OSHA Cĩ Hình Thức Trợ Gip No Khc Hay Khơng?

      Có. OSHA cung cấp những dịch vụ và trợ giúp khác cho tiểu thương như:

      Đào Tạo và Huấn Luyện Cơ Quan Trung Gian -- OSHA huấn luyện và tài trợ cho nhiều tổ chức bất vụ lợi để lên chương trình gip đỡ tiểu thương áp dụng chương trình an tồn v sức khỏe. Cc tổ chức được tài trợ đưa ra nhiều chương trình huấn luyện v ti liệu để tiểu thương có thể sử dụng. Muốn biết thêm chi tiết về các khoản tài trợ của chính phủ, xem phần Mục lục (Index) ở trang mạng www.osha.gov.

      Dịch vụ cố vấn hướng dẫn  (Mentoring) -- Chương trình bảo vệ tự nguyện của OSHA (Voluntary Protection Program, VPP) thẩm định những cơ sở m nhn vin v chủ nhn hợp tc để thực hiện một cách xuất sắc chương trình an tồn v sức khỏe. Một đơn vị VPP sẽ giới thiệu những hng nhỏ với những cơ sở này để họ được kèm cặp và hướng dẫn nhằm chia xẻ những kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn về an toàn và sức khỏe. Để có thêm tin tức về chương trình VPP, xin lin hệ với điều hợp viên VPP tại văn phịng OSHA địa phương gần nhất.

      Chương Trình Cơng Nhận Thnh Tựu Về An Tồn V Sức Khỏe (Safety and Health Recognition Program, SHARP) - l một phần của Chương Trình Tư vấn, SHARP khen thưởng những chủ nhân gương mẫu trong việc đảm bảo một môi trường làm việc lành mạnh và an toàn cho nhân viên của họ và đ đáp ứng được những tiêu chuẩn đặc biệt của chương trình.  Chủ nhn được khen thưởng sẽ được miễn kiểm tra tổng quát của OSHA trong vịng một năm.

      Huấn Luyện và Đào Tạo (Training and Education)-- Học Viện Huấn Luyện (Training Institute) của OSHA ở Des Plaines, IL, và các Trung Tâm Huấn Luyện và Đào Tạo của OSHA (Training Education Centers) trên toàn quốc tổ chức những lớp dạy căn bản và cao cấp về an toàn và sức khỏe. Văn phịng địa phương của OSHA cung cấp những dịch vụ thông tin và tư liệu như: thiết bị trợ giúp huấn luyện, cố vấn kỹ thuật, và thuyết trình vin cho những cuộc họp chuyn đề. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc Học viện ở 1555 Times Drive, Des Plaines, IL 60018, (847) 297-4874. Danh sách các lớp học được đăng ở phần Outreach trn trang mạng www.osha.gov.

      Ghi chú: Đặc biệt, OSHA có chương trình huấn luyện trn my điện toán (computer-based training software) -- Chuyên Gia Tư Vấn (Expert Advisors) về các đề tài như: cadmium, khoáng chất amiăng, nhiễm độc chì trong ngnh xy dựng, cc khu vực hạn hẹp, phịng v chữa chy cũng như nhiều đề tài khác! Xin xem mục lục ở trang mạng của OSHA để biết thêm chi tiết.

      Chương Trình Tiểu Bang – Cĩ 23 tiểu bang v hai lnh thổ cĩ chương trình an tồn v sức khỏe ring. Cc chương trình ring ny đ được Liên Bang thông qua. Những vùng này chấp hành luật lệ của OSHA thông qua tiêu chuẩn riêng của họ. Tiêu chuẩn này ít nhất phải đáp ứng các tiêu chuẩn do OSHA đề ra, mặc dù có thể không giống hoặc có thêm một số yêu cầu khác. Nhiều tiểu bang có thêm vài chương trình để giúp đỡ tiểu thương. Để biết thêm chi tiết, xin xem bản mục lục ở phía cuối của bản này hay trên trang mạng của OSHA www.osha.gov.

      Thông Tin Được Cung Cấp Qua Mạng Lưới Điện Toán (Eletronic Information/Internet): Các tiêu chuẩn, giải thích, chỉ thị, chương trình điện toán vận hành tương tác, tài liệu ấn bản hướng dẫn việc chấp hành và các thông tin bổ sung của OHSA hiện có sẵn và có thể được cung cấp trên mạng lưới điện toán tại www.osha.gov, hoặc có thể tra cứu tại trang mạng tiểu thương của OSHA.

      CD-ROM :Cc chỉ thị, tiu chuẩn, giải thích, v  ti liệu khc cịn được lưu trữ trên đĩa CD và có sẵn tại Văn Phịng Ấn Lốt của Chính Phủ Hoa Kỳ, U.S. Government Printing Office, Superintendent, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250-7954 hay số điện thoại (202) 512-1800. Khi đặt hàng, xin nói r OSHA Regulations, Documents, and Technical Information on CD-ROM, (ORDT), Order No. S/N729-013-00000-5; gi $53 cho cả năm hoặc $17 cho một đơn vị. CD-ROM được phát hành ba tháng một lần.

      Ấn Bản: OSHA có nhiều tài liệu đ được phát hành, bao gồm các đề tài cụ thể liên quan đến tiểu thương, hiện có sẵn và có thể đặt hàng trên mạng lưới điện toán tại www.osha.gov. Để có danh sách các tài liệu v văn bản cc ti liệu của OSHA xin gửi một bì thư có địa chỉ hồi âm tới OSHA Publications Office, P.O. Box 37535, Washington, DC 20013-7535 hay gọi số điện thoại (202) 693-1888.

      OSHA cịn cĩ những ti liệu đặc biệt như Sổ Tay Dành Cho Tiểu Thương của OSHA (OSHA Handbook for Small Business, OSHA 2209) và Đánh Giá Nhu Cầu Thiết Bị Phịng Hộ C Nhn: Ti Liệu Hướng Dẫn Dành Cho Chủ Nhân Tiểu Thương (Assessing the Need for Personal Protective Equipment: A Guide for Small Business Employers, OSHA 3151). ách Sáchđược bán tại Superintendent of Documents, US. Government Printing Office, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250-7954. Điện thoại (202) 512-1800. Fax (202) 512-2250. Tài liệu OSHA 2209, Order No. 029-016-00176-01 giá $2.50. Tài liệu OSHA 3151, Order No. 029-016-00179-4 gi $4.25. Những ti liệu ny cịn cĩ thể đặt mua qua mạng lưới điện toán tại trang mạng GPO www.gpo.gov.

      Các luật lệ của OSHA được lưu trữ trong Điều 29 Bộ Điều Lệ Liên Bang (Title 29 of the Code of Federal Regulations), Parts 1904 (Recordkeeping, Ghi chép Sổ sách), 1910 (General Industry, Công Nghiệp), 1915-1925 (Maritime, Hàng hải), 1926 (Construction, Xây dựng), 1928 (Agriculture, Nông Nghiệp). Tất cả các ấn bản luật lệ của OSHA đều có sẵn và có thể đặt mua qua mạng lưới điện toán tại www.osha.gov. Các ấn bản của OSHA được bán tại Government Printing Office và cũng có thể đặt mua trên mạng lưới điện toán như trình by ở trn.

      Liên Lạc Viên Dành Cho Tiểu Thương (Small Business Liasons) Liên lạc viên của OSHA cũng sẵn sàng trả lời các câu hỏi liên quan đến tiểu thương ở số (202) 693-1900 hay tra cứu qua trang mạng, phần tiểu thương, của OSHA tại www.osha.gov. Xin tìm danh sch Văn Phịng Địa Phương của OSHA (OSHA Regional Office) trong ấn bản này.

      Trường Hợp Khẩn Cấp - gọi số (800) 321-OSHA cho các trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra nên gửi ngay đơn khiếu nại tới văn phịng địa phương OSHA gần nhất hoặc các văn phịng tiểu bang đề được giúp đỡ.

 

Trung Tâm Phát Triển Tiểu Thương

 

      OSHA hiện đang làm việc chặt chẽ với các chương trình của Trung Tm Pht Triển Tiểu Thương thuộc Cơ Quan Quản Lý Tiểu Thương Hoa Kỳ (U.S. Small Business Administration’s (SBA) Small Business Development Centers) để cung cấp tài liệu thông tin về OSHA và những chương trình của OSHA cho chủ nhn tiểu thương. Mỗi tiểu bang có ít nhất một trung tâm -- tổng cộng có 1,000 trung tâm trên toàn nước Mỹ --  phục vụ cho các tiểu thương.  Để biết được trung tm no gần bạn, xin xem trang mạng của SBA tại www.sba.gov.


 [123451] Lm việc g ỉ?


Trang NGUYỄN Ý ĐỨC - Câu chuyện Thấy lang
Trang NGUYỄN Ý ĐỨC - Sức khỏe nghề nghiệp
TỰA - An hưởng tuổi vàng - BS Nguyễn Ý Đức


Trang nhiều tác giả
Trang riêng của Lê Ngọc Dũng
Trang riêng của Lương Lễ Hoàng
Trang riêng của Nguyễn Bảo Trung
Trang riêng của Nguyễn Hoài Nam
Trang riêng của Nguyễn Hữu Đức
Trang riêng của Nguyễn Văn Tuấn
Trang riêng của Nguyễn Ý Đức
Trang riêng của Nguyễn Đình Nguyên
Trang riêng của Phan Xuân Trung
Trang riêng của Đỗ Hồng Ngọc
Trang riêng của Đỗ Minh Tuấn