NGUYỄN Ý ĐỨC

ĐIỂM SÁCH BẰNG THƠ:

“ AN HƯỞNG TUỔI VÀNG”

         Tác giả: Bác sĩ Nguyễn Ý-ĐỨC

Gối đầu “AN HƯỞNG TUỔI VÀNG”

Càng nghiền ngẫm đọc, lại càng thấy hay

Mấy trăm trang sách quý này

Cơng phu soạn thảo, sánh tầy năm kho (1 )

Bác sỹ Ý-ĐỨC tặng cho

Lãn Ơng Y Tập, đem so khác gì! ( 2 )

Lương Y Từ Mẫu ai bì

Cả đời thâm cứu cũng vì tha nhân

Lời văn sáng sủa, ân cần

Khuyên lão niên giữ tinh thần an khang

Khi dí dỏm, lúc nhẹ nhàng

Cho lịng độc giả rộn ràng niềm vui.

Hỏi ai tránh khỏi mỉm cười?

MÂY MƯA ,thầy ví như người đạp xe: (3 )

Khi cưỡi xe, đạp đê mê

Trọn đời cũng chẳng quên nghề ĐẠP ( 4 ) đâu.

Cưỡi xe, âu yếm khác nhau:

Bánh xe bơm cứng, khởi đầu cuốc đi

VU SƠN vui thú kể chi!

Nhưng lên yên trước, rồi thì mới bơm

Lên yên lý thú nào hơn?

Đọc rồi các cụ cười rịn thêm tươi

Càng thêm hăng hái yêu đời

“TUỔI VÀNG AN HƯỞNG”, thảnh thơi đề huề.

 

Lạc Thủy ĐỖ QUÝ BÁI, 25-7-2000

(1)     Lấy ý câu văn của Ba Giai. Nguyễn Văn Giai là tác giả bài Hà Thành Chính Khí Ca : “ Cĩ cậu học trị, tài cao bẩy bước, học đủ năm kho “

(2)     Lãn Ơng Y Tập là tập sách tâm đắc của Hải Thượng Lãn Ơng Lê Hữu Trác.

(3)     Thí dụ dí dỏm nơi trang 187 của sách “AN HƯỞNG TUƠỈ VÀNG”

(4)     ĐẠP :Đạp mái, đạp xe.

 


Trang NGUYỄN Ý ĐỨC - Câu chuyện Thấy lang
Trang NGUYỄN Ý ĐỨC - Sức khỏe nghề nghiệp
TỰA - An hưởng tuổi vàng - BS Nguyễn Ý Đức


Trang nhiều tác giả
Trang riêng của Lê Ngọc Dũng
Trang riêng của Lương Lễ Hoàng
Trang riêng của Nguyễn Bảo Trung
Trang riêng của Nguyễn Hoài Nam
Trang riêng của Nguyễn Hữu Đức
Trang riêng của Nguyễn Văn Tuấn
Trang riêng của Nguyễn Ý Đức
Trang riêng của Nguyễn Đình Nguyên
Trang riêng của Phan Xuân Trung
Trang riêng của Đỗ Hồng Ngọc
Trang riêng của Đỗ Minh Tuấn