CAO HUYẾT ÁP - ĐÀO DUY AN


Tài liệu tham khảo chính

1.         2005 Canadian Hypertension Education Program Recommendations. [http://www.google.com].

2.         Đào Duy An. Cải thiện tình trạng nhận biết, điều trị và kiểm soát tăng huyết áp:thách thức và vai trò của truyền thông-giáo dục sức khoẻ. [http://www.cimsi.org.vn/http://www.ykhoa.net].

3.         Đào Duy An. Những ngộ nhận thường gặp trong điều trị tăng huyết áp tại cộng đồng. Sức khoẻ  Kon Tum 2002;11:1 và 3.

4.         Đào Duy An. Đo và tự đo huyết áp. Sức khoẻ  Kon Tum 2003;16:8.

5.         Đào Duy An. Tác hại của tăng huyết áp. Sức khoẻ  Kon Tum 2003;14:9.

6.         Đào Duy An. Thông tin cơ bản dành cho người bệnh tăng huyết áp. Sức khoẻ Kon Tum 2003;16:7 và 15-16.

7.         Bộ Y tế. Thống kê y tế toàn quốc. [Truy cập 26/62005 tại http://www.moh.gov.vn].

8.         Common Misconceptions.[http://www.americanheart.org].

9.         Guidelines Committee. 2003 European Society of Hypertension–European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. Journal of Hypertension 2003, 21:1011–1053[http://www.google.com].

10.       Phạm Gia Khải, Nguyễn Lân Việt, Phạm Thái Sơn & CS. Tần suất tăng HA và các yếu tố nguy cơ ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam 2001-2002. Tạp chí Tim Mạch Học Việt Nam 2003;33:9-15.

11.       Hồ Thanh Tùng. Khảo sát tỷ lệ mắc một số bệnh tim mạch ở người lớn từ 18 tuổi trở lên tại thành phố Hồ chí Minh trong thời gian từ tháng 6-2004 đến tháng 11-2004. Trong: Hội Tim Mạch học thành phố Hồ Chí Minh. Kỷ yếu báo cáo khoa học hội nghị khoa học tim mạch khu vực phía Nam lần thứ 7 (8.9.10-6-2005):218.

12.       Ross SD, Akhras KS,  Zhang S, et al. Discontinuation of Antihypertensive Drugs Due to Adverse Events: A Systematic Review and Meta-analysis (Posted 08/01/2001).[http://www.medscape.com].

13.       Sharma S, Kortas C. Hypertension (Last Updated: May 12, 2005).[http://www.emedicine.com].

14.       Schwartz GL, Sheps SG. Hypertension from ACP Medicine, posted 05/06/2004. [http://www.medscape.com].

15.       U.S. Department Of Health And Human Services. Complete Report: The Seventh Report of the Joint National  Committee on  Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. NIH Publication No. 04-5230, August 2004 (PDF file) [http://www.google.com].

16.       Williams B, Poulter NR, Brown MJ , et al. British Hypertension Society Guidelines: Guidelines For Management Of Hypertension: Report Of The Fourth Working Party Of The British Hypertension Society, 2004-BHS IV. Journal of Human Hypertension 2004;18, 139–185[http://www.nature.com].

17.       World Health Organization, International Society of Hypertension Writing Group. 2003 World Health Organization (WHO)/International Society of  hypertension (ISH) statement on management of hypertension. (a reprint received from Prof Whitworth JA, Austrslia; e-mail:judith.whitworth@anu.edu.au on Jun 1st, 2005).


Sách Cao Huyết Áp - BS Đào Duy An

01 MỤC LỤC
02 Lời cảm ơn,
03 Thay lời nói đầu,
04 Huyết áp là gì?
05 Tăng huyết áp là gì?
06 Tăng huyết áp có triệu chứng không và nguy hiểm như thế nào?
07 Tại sao gọi tăng huyết áp là "Kẻ giết người thầm lặng"?
08 Nguyên nhân tăng huyết áp
09 Phát hiện tăng huyết áp như thế nào?
10 Những ai dễ bị tăng huyết áp?
11 Chữa trị tăng huyết áp như thế nào?
12 Nhưng sai lệch thường gặp trong khi chữa trị tăng huyết áp
13 Phòng ngừa tăng huyết áp
14 Các nhóm thuốc thường dùng
15 Phải làm gì khi thấy cơ thể bất an?
16 Những vướng mắc có thể xảy ra
17 Tài liệu tham khảo chính


LIST SÁCH

Khảo sát tình dục học - BS Hồ Đắc Duy
Sách 230 bệnh tật trẻ em
Sách 365 lời khuyên sức khoẻ
Sách Bác sĩ vui tính trả lời
Sách commic - 50 cau hoi HIV - AIDS
Sách Cấp Cứu
Sách Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
Sách Giải phẫu thẩm mỹ
Sách Giấc ngủ trẻ em
Sách Giới tính tuổi hoa
Sách Sức khoẻ phụ nữ
Sách Trò chuyện về tình yêu, giới tính, sức khỏe
Sách Tăng huyết áp - Đào Duy An
Thắc mắc biết hỏi ai


LINK THAM KHẢO

 

Khảo sát tình dục học - BS Hồ Đắc Duy
Sách 230 bệnh tật trẻ em
Sách 365 lời khuyên sức khoẻ
Sách Bác sĩ vui tính trả lời
Sách commic - 50 cau hoi HIV - AIDS
Sách Cấp Cứu
Sách Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
Sách Giải phẫu thẩm mỹ
Sách Giấc ngủ trẻ em
Sách Giới tính tuổi hoa
Sách Sức khoẻ phụ nữ
Sách Trò chuyện về tình yêu, giới tính, sức khỏe
Sách Tăng huyết áp - Đào Duy An
Thắc mắc biết hỏi ai