Lâm sàng thống kê

“Trong vài năm qua, tôi nhận khá nhiều email hỏi về những vấn đề căn bản trong thống kê sinh học và phương pháp dịch tễ học.  Tôi có ý định mở mục Lâm sàng thống kê (Statistical Clinic) để trao đổi với bạn đọc về các vấn đề mà tôi thấy quan trọng này.  Tôi hân hoan chào đón các câu hỏi của bạn đọc để có cảm hứng trả lời.

Trong hàng trăm thư hỏi và tham vấn trong thời gian 3 năm qua, tôi đếm có đến 5 thư hỏi về vấn đề mà tôi lấy làm tựa đề cho bài viết này.  Chẳng hạn như một bạn đọc ở Hà Nội viết email đến tôi hỏi: “Thưa thầy!  Em đọc thấy trong các tập san y học người ta thường hay trình bày số trung bình kèm theo SEM, nhưng cũng có bài báo trình bày số trung bình kèm theo SD. Xin hỏi Thầy cách trình bày nào đúng?”

Đây là một câu hỏi đơn giản nhưng tôi thấy có ý nghĩa ứng dụng khá rộng, nên muốn nhân cột báo Lâm sàng thống kê để trả lời bạn đọc.”

 

01 - Độ lệch chuẩn hay sai số chuẩn?
02 - Ước tính khoảng tin cậy 95% cho một biến số đã hoán chuyển sang đơn vị logarít
03 - Khoảng tin cậy 95% của trung vị
04 - Làm cách nào để chọn ngẫu nhiên
05 - Kiểm định t và hoán chuyển số liệu
06 - Cẩn thận với “confounder”
07 - Phân tích các biến không thể hoán chuyển
08 - Chọn biến trong phân tích hồi qui logistic: một sai lầm phổ biến
09 - Ước tính cỡ mẫu để đo … dương vật
10 - Đánh giá độ tin cậy của đo lường
11 - Phân phối chuẩn
12 - Phân tích tương quan
13 - Cách tính tuổi thọ trung bình
14 - Ý nghĩa của odds ratio và relative risk
15 - Phân tích hồi qui logistic
16 - Phương pháp ước tính tỉ lệ qui hưởng quần thể
17 - Không nên nhầm lẫn giữa P(R | D) và P(D | R)!
18 - Hiểu đúng AR, RR, và NNT
19 - Phương pháp kiểm định outlier
20 - Mô hình ảnh hưởng hỗn hợp (mixed-effects model)
21 - Tỉ số, tỉ lệ, tỉ suất, v.v…
22 - Odds ratio, relative risk, risk ratio, hazard ratio
23 - Kiểm định khác biệt giữa hai tỉ lệ
24 - Tài liệu bổ sung
25 - Phương pháp ước tính cỡ mẫu cho một nghiên cứu y học
26 - Rosiglitazone và nguy cơ nhồi máu cơ tim và tử vong
LIFETA.CSV
Tài liệu hỗ trợ bài lstk13 - Phương pháp ước tính tuổi thọ trung bình cho một quần thể.

 

NHÓM BÀI GIẢNG CỦA GS NGUYỄN VĂN TUẤN

Bài giảng thống kê y khoa - GS Nguyễn Văn Tuấn
Hướng dẫn Nghiên cứu khoa học
Hướng dẫn Phân tích số liệu và vẽ biểu đồ bằng R
Lâm sàng thống kê