DANH Y VÀ TUỔI THỌ

CHÂU LƯƠNG HÒA

I. CÁC VỊ DANH Y TRUNG QUỐC

1. Các vị danh y sống từ trước công nguyên đến đời nhà Tùy (năm 618)

Biển Thước thọ   90 tuổi  (401-310 trước CN)

Thuần Vu Ý        65 -      (205-140 trước CN)

Hoa Đà  67 -      (141-208)

Trương Trọng Cảnh        63 -      (145-208)

Vương Thúc Hòa            90 -      (175-265)

Hoàng Phổ Mật   67 -      (215-282)

Cát Hồng           80 -      (284-364)

Đảo Hoằng Cảnh            84 -      (452-536)

Sào Nguyên Phương       80 -      (550-630)

Từ Chi Tài         80 -      (496-576)

Tuổi thọ trung bình của các lương y là: 76,6

2. Các Cụ sống ở đời nhà Đường (618-907)

Chân Hán          101 tuổi             (541-642)

Tôn Tự Mạo       141 -     (541-682)

Thôi Tri Đệ        70 -      (615-685)

Mẫn Soạn          92 -      (621-713)

Giám Chân         76 -      (688-764)

Vương Băng       94 -      (710-804)

Tuổi thọ trung bình của các lương y là: 95,6

3. Các Cụ sống ở đời nhà Tống (969-1279)

Vương Hoài Ân   72 tuổi  (925-997)

Tiền Ầt  81 -      (1020-1101)

Đường Chân Vi   80 -      (1040-1120)

Bàng An Thời     57 -      (1042-1099)

Châu Quãng       75 -      (1050-1125)

Hứa Thục Vi       74 -      (1080-1154)

Trần Tự Minh     80 -      (1190-1270)

Nghiêm Dụng Hòa           68 -      (1200-1268)

Tuổi thọ trung bình của các lương y là: 73,3 tuổi

4. Các lương y sống thời nhà Kim và Nguyên Mông (1115-1368)

Thành Vô Ky      87 tuổi  (1057-1156)

Lưu Hà Gian       80 -      (1120-1200)

Trương Tử Hòa  72 -      (1156-1228)

Lý Đông Viên     71 -      (1180-1251)

Vương Háo Cổ    64 -      (1200-1264)

Ngụy Diệc Lâm   77 -      (1270-1347)

Chu Đan Khê      77 -      (1281-1358)

Cát Khả Cữu      48 -      (1305-1353)

Hoạt Thọ           72 -      (1314-1386)

Tuổi thọ trung bình của các lương y là: 72 tuổi

5. Các lương y sống vào đời Minh (1368-1644)

Vương Lý           59 tuổi  (1332-1391)

Uông Cơ            76 -      (1463-1539)

Vương Tiết Trai  97 -      (1482-1579)

Tiết Kỹ  72 -      (1487-1559)

Lý Thời Trân      75 -      (1518-1593)

Tôn Nhất Khuê   97 -      (1522-1619)

Phương Hữu Chấp          70 -      (1533-1593)

Vương Khẳn Đường        64 -      (1549-1613)

Mâu Hy Ung       70 -      (1560-1630)

Trương Giới Tân 77 -      (1563-1640)

Ngô Hựu Khả      70 -      (1587-1657)

Lô Chi Di            65 -      (1599-1664)...

Tuổi thọ trung bình của các lương y là: 74,3 tuổi

6. Các lương y sống thời nhà Thanh (1644-1911)

Dụ Gia Ngôn       97 tuổi  (1585-1682)

Phó Thanh Chủ  77 -      (1607-1684)

Kha Vận Bá        73 -      (1662-1735)

Diệp Thiên Sĩ     79 -      (1667-1746)

Hà Mộng Dao     90 -      (1693-1783)

Từ Đại Xuân      78 -      (1693-1771)

Thẩm Kim Ngọc  59 -      (1717-1776)

Triệu Học Mẫn   80 -      (1730-1810)

Ngô Cúc Thông  84 -      (1736-1820)

Trần Tu Viên     70 -      (1753-1823)

Vương Bá Lâm   64 -      (1798-1862)

Phí Bá Hùng       79 -      (1800-1879)

Vương Mẫn Anh 60 -      (1808-1868)

Lục Cữu Chi       72 -      (1815-1887)

Mã Bội Chi         87 -      (1820-1907)

Trương Duật Thanh        61 -      (1844-1909)

Đường Tôn Hải   55 -      (1863-1918)...

Tuổi thọ trung bình của các lương y là: 74,3 tuổi

7. Các lương y sống thời cận đại (1912-1970)

Trương Tích Thuần         73 tuổi  (1860-1933)

Đinh Cam Nhơn  61 -      (1865-1926)

Kim Tử Cửu       51 -      (1870-1921)

Uẩn Thiết Tiều   67 -      (1878-1935)

Tạ Lợi Hằng       70 -      (1880-1950)

Thi Kim Mặc       88 -      (1881-1969)

Khổng Bá Hoa    71 -      (1884-1955)

Lục Nguyên Lôi   61 -      (1894-1955)

Thừa Đạm Am   58 -      (1899-1957)

Tần Bá Vị          69 -      (1901-1970)

Chương Thứ Công          56 -      (1903-1959)

Tuổi thọ trung bình của các lương y là: 65,9 tuổi.

II. CÁC DANH Y VIỆT NAM

Danh y Việt Nam có rất nhiều, song đến nay do nguồn tư liệu thiếu thốn, khó xác nhận chắc chắn tuổi thọ, nên chúng tôi chỉ đơn cử vài vị:

Chu Văn An       78 tuổi  (1292-1370) sống thời nhà Trần

Nguyễn Trực      57 tuổi  (1416-1473) - nhà Lê

Hoàng Nguyên Cát          77 tuổi  (1702-1779) - nhà Lê

Lê Hữu Trác       71 tuổi  (1720-1791) - nhà Lê

Phùng Văn Đồng            50 tuổi (1713-1763) - nhà Lê

Phùng Văn Côn  79 tuổi  (1743-1822) - nhà Lê

Nguyễn Gia Phan            69 tuổi  (1748-1817) - Tây Sơn

Hoàng Danh Sướng         88 tuổi  (1753-1841) - Tây Sơn

Nguyễn Đình Chiểu         66 tuổi  (1822-1888) - nhà Nguyễn

Tuổi thọ trung bình của các lương y là: 71 tuổi

Tạm theo cứ liệu trên thì thầy thuốc đời nhà Đường có 2 vị sống trên 100 tuổi là cao nhất. Các đời kế tiếp Tống, Minh, Thanh và thời cận đại trung bình tuổi thọ là 73-74 tuổi. Đáng buồn hơn cả là các vị trong thời cận đại tuổi thọ giảm xuống gần 10 năm, rất thê thảm. Có lẽ do cuộc sống trong thời kỳ này nhiễu nhương, chiến tranh tao loạn, đời sống vật chất khó khăn, nhiều bất ổn hơn so với các thời kỳ trước chăng.

Tổng quan nhìn chung lại thì các Lão y tiền bối cũng có tuổi trời xấp xỉ "Thất thập cổ lai hy". Tuy trung bình tuổi của các Cụ xấp xỉ 72 chưa hẳn được gọi là thọ mạng. Nhưng cũng đáng gọi là Lão làng, thế chả trách mọi người cứ nghĩ: "Y gia tất đa mạng thọ".

Hiện nay, cũng có nhiều bậc Danh y sống trên 80 tuổi như: Cụ Lê Minh Xuân, Cụ Nguyễn Như Lệ, Cụ Nguyễn Sĩ Lâm, Cụ Nguyễn Văn Hưởng, Cụ Ngô Gia Hy, Cụ Đặng Văn Chung, Cụ Việt Cúc... Nhìn quanh Phan Thiết, lương y của thế kỷ 21 này, hầu hết các Cụ đều có tuổi trời cho xấp xỉ 80-90 nhưng cuộc đời các cụ cũng trải qua nhiều gian nan, vất vả, cuộc sống cũng có lúc bị đói khổ trong cuộc chiến tranh giành độc lập, dân tộc, như các cụ Phan Đức Cầu, cụ Tế Thọ, cụ Lâm Phùng Xuân, cụ Năm Cứ, cụ Song Eùn, cụ Bảy Tiên, cụ Đức Tế, cụ Nguyễn Văn Hà, cụ Vỏ Văn ứng, cụ Đặng Văn Hai, cụ Lương Như ý, cụ Nguyễn Văn Chưởng, cụ Tăng Dung v.v...

Nên theo thiển ý của chúng tôi thì "Y gia cũng đâu chắc hẳn là được trời biệt đãi cho quyền sống lâu, sống thọ hơn những người khác"; chẳng qua các thấy thuốc biết sống hợp với Đạo của trời đất, biết kiềm chế dục vọng để sống hòa hợp cùng thế nhân, làm tròn bổn phận của mình là trau dồi "Y Đức và Y Đạo".

Các vấn đề của người cao tuổi

10 điều người cao tuổi cần tránh
7 yếu tố làm suy giảm tuổi thọ
Biến đổi ở hệ thần kinh ở người già
Bệnh viêm kết mạc mùa xuân
Danh y và tuổi thọ
Khi người cao tuồi…
Mót tiểu thường xuyên ở người cao tuổi
Mắt và tuổi cao niên - hiện tượng "ruồi bay"
Một bà cụ gần 80 tuổi có hiện tượng trẻ lại
Nhân một trường hợp "trẻ mãi không già"!
Những bệnh lý cần lưu ý ở nam giới ngoại tứ tuần
Những phát hiện mới làm tăng tuổi thọ
Những điều chưa biết về tuổi thọ
Phát hiện nguyên nhân tăng nguy cơ bệnh tim ở người cao tuổi
Phụ nữ 50 tuổi có nguy cơ bị bệnh mạch vành cao
Sống lâu trăm tuổi sẽ là chuyện bình thường trong tương lai
Trí nhớ của người lớn tuổi
Trăm năm trong cõi người ta
Tuổi hồi xuân
Tuổi mãn kinh
Tình dục và rồi loạn tình dục tuổi già
Tại sao người có tuổi hay ngã
Từ cõi trường thọ đi vào tuổi trường sinh
Tự đắp thuốc làm giảm huyết áp ở người cao tuổi
Vì sao con người không bất tử
Vì sao người cao tuổi bị giảm trí nhớ?
Đạo dẫn, một phương pháp dưỡng sinh trường thọ

Chăm sóc người cao tuổi

5 món sinh tố giúp phòng trị cao huyết áp
Bài khí công 'Hạc trắng gọi mặt trời'
Bài tập dưỡng sinh
Bát đoạn cẩm - bài khí công giúp tăng tuổi thọ
Bí quyết nào để sống lâu
Bí quyết sống lâu
Bí quyết trường thọ của Trường Giang Đại Hiệp
Caffeine giúp người già tăng trí nhớ
Các bí quyết để có tuổi già khỏe mạnh
Các thực phẩm mà người cao tuổi nên dùng
Cách giữ thăng bằng cho người lớn tuổi
Có bí quyết nào để sống lâu
Có thể giữ mãi tuổi thanh xuân của phụ nữ?
Cụ bà nhịn ăn kéo dài để chữa bệnh
Cụ già nên ăn uống thế nào để hạn chế tăng huyết áp
Dinh dưỡng hợp lý ở người cao tuổi
Dùng kháng sinh ở người cao tuổi
Giảm đau cho người già không chỉ dựa vào thuốc
Gần 50% phụ nữ có tuổi bị giòn xương mà không biết
Khuyến cáo mới về chế độ dinh dưỡng cho người có tuổi
Kê một đơn thuốc cho bệnh nhân cao tuổi
Làm sao sống lâu khỏe mạnh
Làm thế nào ðể người cao tuổi có giấc ngủ tốt
Lời khuyên ăn uống hợp lý cho người cao tuổi
Mây cây hoa cần cho sức khỏe người già
Mùa xuân, người cao tuổi cần đề phòng viêm phổi 
Một phân tử nội tiết tố mang lại hy vọng cho người già
Người cao tuổi cần phòng tránh
Người cao tuổi nên ăn uống thế nào
Người cao tuổi tập đi bộ
Người cao tuổi tự đo huyết áp tại nhà
Người cao tuổi và bệnh ung thư
Người có tuổi dùng thuốc như thế nào?
Người đi bộ cần biết
Nhu cầu chất đạm với người có tuổi
Nhu cầu ăn uống của phụ nữ trên 60 tuổi
Nhu cầu ăn uống đối với người có tuổi
Niềm lạc quan, tin yêu vào cuộc sống đã giúp nhiều bệnh nhân chiến thằng bệnh tật
Phòng bệnh cho người cao tuổi lúc giao mùa
Phòng ngừa hạ huyết áp khi đứng ở người cao tuổi
Phòng ngừa đau thắt lưng
Phòng tai biến mạch máu não ở người cao huyết áp
Sức khỏe tốt, tuổi thọ cao
Thuật dưỡng sinh trường thọ
Thực dưỡng cho tuổi già
Tác dụng phụ của thuốc nặng hơn ở người cao tuổi
Tìm hiểu về mắt người lớn tuổi
Tập luyện ở người có tuổi
Uống trà giúp cải thiện trí nhớ
Vitamin và bệnh tim mạch
Điều cần biết trong sinh hoạt hằng ngày của người cao tuổi
Đo mật độ xương ở người cao tuổi
Để biến lời chúc thọ các cụ già thành hiện thực

Bệnh thường gặp ở người cao tuổi

Bệnh da ở người già
Bệnh do tự kháng thể ở người cao tuổi
Bệnh giả viêm đa khớp gốc chi và bệnh Horton
Bệnh thoái hóa hoàng điểm ở người già
Bệnh viêm kết mạc mùa xuân
Cao huyết áp và sinh hoạt tình dục
Chóng mặt ở người cao tuổi
Chẩn đoán điếc
Chứng trầm cảm ở người cao tuổi
Các bệnh van tim ở người cao tuổi
Cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua
Gai cột sống ở người cao tuổi
Gãy xương ở người cao tuổi
Mót tiểu thường xuyên ở người cao tuổi
Mắt và tuổi cao niên - hiện tượng "ruồi bay"
Người bị cao huyết áp nên ăn gì?
Người già với chứng bệnh trầm cảm
Những bệnh gây mù lòa cho người già/
Những bệnh lý cần lưu ý ở nam giới ngoại tứ tuần
Những bệnh... vô duyên!
Những điều cần biết về bệnh loãng xương ở người lớn tuổi
Phát hiện sớm chứng sa sút trí tuệ ở người già
Phình động mạch chủ bụng ở người cao tuổi
Phụ nữ 50 tuổi có nguy cơ bị bệnh mạch vành cao
Rối loạn giấc ngủ ở người cao tuổi
Sốt kéo dài ở người cao tuổi
Sụp mi mắt ở người già
Tai biến mạch máu não
Tai nạn trong nhà - xử lý nhanh - Quý Phương
Tai nạn ở người già - BS Trần Trinh Thuần
Thiếu máu não cục bộ ở người cao tuổi
Thiếu máu ở người cao tuổi
Thiếu vitamin và chất khoáng ở người cao tuổi
Thoái hóa khớp ở người cao tuổi
Thuốc chống động kinh ngăn tuổi già đến sớm
Tiểu ra máu ở người cao tuổi
Táo bón ở người cao tuổi
Tại sao người có tuổi hay té ngã
Điếc ở người cao tuổi
Điều trị thoái hóa khớp ở người có tuổi
Điều trị tăng huyết áp ở người cao tuổi
Điều trị đau thằt lưng tại nhà
Đặc điểm phổi của người già và cách phòng chống bệnh
Động kinh ở người lớn tuổi, những điều cần biết

 

OMEGAFYC Solucion

Trình bày:: Chai 150ml

Giá bán sỉ: 330,000 đồng/chai

Xuất xứ: FERNANDEZ Y CANIVELL S.A

Thành phần:

- Mỗi 10ml có:

  • Omega: 350mg (Tương đương DHA: 15mg + EPA Potassium dihydrogen Phosphate: 450mg).
  • Phụ liệu: Glycerine (E422), sorbate postassium E202, acid carminique E120, sữa ong chúa, các chất điều vị, hương, nước vừa đủ.

Công dụng:

  • Giúp bổ sung acid béo không no (DHA, EPA) cho cơ thể.
  • Hỗ trợ chức năng hệ tim mạch
  • Hỗ trợ sức khỏe trí não và mắt

Đặt mua tai Shop BS Trung giá luôn luôn rẻ hơn giá gốc.

 

THƯ MỤC Y HỌC PHỔ THÔNG
Lão khoa
Lão khoa - bệnh thường gặp ở người già
Lão khoa - chăm sóc người già
Lão khoa - các vấn đề của người già