HISTOGRAM CƯỜNG ÐỘ SIÊU ÂM

TRONG BỆNH LÝ LAN TỎA TUYẾN GIÁP

NGUYỄN THIỆN HÙNG, PHAN THANH HẢI

Trung tâm Y khoa MEDIC

Thành phố Hồ Chí Minh

I. MỞ ÐẦU:

Cấu trúc siêu âm chủ mô một cơ quan (gan, lách, thận, tụy, tuyến giáp.) do 2 yếu tố quyết định: (a) phân bố các phản hồi âm (echogenic reflectors) bên trong cơ quan đó và (b) biên độ echo (echo amplitude) từ chủ mô trở về. Trạng thái bệnh lý cơ quan có ảnh hưởng cả trên phân bố không gian các echo tán xạ (spatial distribution of backscattered echoes) lẫn biên độ echo.

Khảo sát biên độ echo trong các bệnh lý lan tỏa và khu trú thường được tiến hành theo 3 kỹ thuật căn bản: (a) đánh giá tổng quát bằng B-mode cơ quan khảo sát so sánh với các cơ quan lân cận (phân tích thị giác, visual interpretation), (b) phân tích A-mode và (c) đánh giá bằng máy điện toán (computerized evaluation). Việc đánh giá bằng máy điện toán này chính là kỹ thuật histogram cường độ siêu âm (histogram of echo intensity)(3).

Hiện đã có một số loại máy siêu âm được cài đặt hệ thống đánh giá histogram cường độ siêu âm do đó nên áp dụng thêm kỹ thuật này để tăng cường tính khách quan chẩn đoán siêu âm vì định lượng được mức độ xám.

Histogram cường độ siêu âm là một kỹ thuật, qua đó, computer trong máy siêu âm đo được cường độ siêu âm của một vùng cần biết bất kỳ, và giúp so sánh vùng đó với một vùng khác được chọn trên cùng một mặt cắt, với điều kiện 2 vùng trên cùng cách đầu dò một khoảng cách bằng nhau (3,4). Như vậy, ở tuyến giáp, khi ta mở cùng một cửa sổ trên cơ ức đòn chủm (SCM) và một vùng của tuyến giáp, một giản đồ (gray level graph) được computer vẽ lại, với trục Y là cường độ của N số echo đã định tùy theo cửa sổ lớn hoặc nhỏ, và độ sáng mức độ xám được biểu diễn theo trục X. Các thông số như diện tích cửa sổ, tổng số echobiên độ echo trung bình, độ phân tán echo theo biên độ echo trung bình... đều được hiển thị trên màn hình cùng lúc.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ ÐỐI TƯỢNG:

 Có 105 ca tuyến giáp được khám một cách ngẫu nhiên (gồm 10 ca nam và 95 nữ) và không có bệnh lý khu trú trong mẫu chọn. Tất cả các ca đều do cùng một bác sĩ siêu âm khám với cùng một gain chỉnh trước (20 dB), với đầu dò 7.5 MHz, máy SONOREX MEDISON. Xin xem bảng 1 trình bày các nhóm bệnh lý lan tỏa khác nhau và bình thường (tiêu chuẩn echo).

Bảng 1: Phân phối các bệnh lý lan tỏa tuyến giáp và bình thường của mẫu.

Nhóm bệnh lý

Số ca

Tỷ lệ %

Cường giáp

9

 

17,14

 

 

Cường giáp chưa ổn định sau điều trị nội khoa

8

Suy giáp sau mổ cường giáp

1

Bướu giáp đơn thuần

23

21,90

Tuyến giáp bình thường

64

69,95

III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN:

 Chúng tôi dùng bình quân độ chênh lệch biên độ echo trung bình (mean echo amplitude) của mô giáp với mô cơ ức đòn chủm (SCM), và thể tích tuyến giáp để phân loại thành 5 nhóm (như bảng 1), có kết hợp hỏi bệnh sử. Các trường hợp mô giáp có echo poor và biên độ echo thấp được gộp thành một nhóm để tiện trình bày và đối chiếu với 2 nhóm còn lại (xin xem bảng 2).

Bảng 2: Bình quân độ chênh lệch echo trung bình các nhóm bệnh lý và bình thường. 

Nhóm bệnh lý

Biên độ echo trung bình

Cường giáp

19,56

(12 - 28)

Bướu giáp đơn thuần

47,62

(32 - 64)

Tuyến giáp bình thường

58,25

(40 - 92)

 Các trường hợp hội chứng cường giáp (và suy giáp) đều có độ chênh lệch biên độ echo trung bình thấp khi so sánh với các ca tuyến giáp bình thường và bướu giáp đơn thuần, (tức là có cấu trúc hypoechoic và heterogeneous khi so sánh với các cơ lân cận (1)) (xin xem bảng 3). Ðiều này phù hợp với kết quả các công trình trước đây (2). Tuy nhiên, ở 5 ca cường giáp đang điều trị nội khoa, độ chênh lệch này không rõ nét, có thể một phần do số liệu ít (5 ca / 18 ca), phần khác, cấu trúc echo mô giáp đã thay đổi vì đáp ứng điều trị.

Bảng 3: Bảng kê độ chênh lệch biên độ echo trung bình giữa mô tuyến giáp và mô cơ ức đòn chủm (SCM) theo các nhóm bệnh lý lan tỏa tuyến giáp và bình thường. 

NHÓM BỆNH LÝ

ÐỘ CHÊNH LỆCH BIÊN ÐỘ ECHO TRUNG BÌNH

BÌNH QUÂN

9 ca hội chứng cường giáp

12; 04; 28; 24; 28; 28; 04; 24; 24

19,56

8 ca cường giáp chưa ổn đang điều trị nội khoa

20; 36; 36; 36; 32; 36; 32; 36

33

1 ca suy giáp sau mổ cường giáp

28

 

23 ca bướu giáp đơn thuần

46; 64; 48; 36; 32; 32; 36; 32; 36; 48; 52; 52; 52; 52; 64; 52; 60; 48; 48; 56; 32; 48; 61

47,26

64 ca tuyến giáp bình thường

68; 56; 68; 56; 48; 56; 44; 60; 56; 52; 44; 60; 64; 40; 80; 68; 40; 60; 52; 56; 72; 52; 40; 76; 68; 52; 68; 68; 52; 44; 48; 60; 76; 56; 72; 64; 48; 64; 40; 64; 40; 48; 60; 40; 52; 56; 52; 68; 64; 48; 40; 80; 88; 92; 56; 56;68; 64; 40; 52; 64; 64; 64; 60

  

 

 

58,25

IV. KẾT LUẬN:

 Tóm lại, thử áp dụng kỹ thuật histogram của cường độ siêu âm để chẩn đoán bệnh lý lan tỏa tuyến giáp ở 105 trường hợp, chúng tôi nhận thấy đây là một tiêu chuẩn chẩn đoán siêu âm khách quan, có độ nhạy cao và dễ thực hiện đối với các máy siêu âm có cài đặt phần mềm này. Nhờ đó, siêu âm tăng thêm khả năng tầm soát, phát hiện bệnh lý cường giáp, tại tuyến huyện và các nơi không thể xét nghiệm chuyên khoa sâu, cũng như tránh được lãng phí khi cho xét nghiệm TSH, T3, T4 và T4 free rộng rãi trong cộng đồng.

Tóm tắt:

Mục đích nghiên cứu là để áp dụng đánh giá bằng máy điện toán (histogram cường độ siêu âm) các bệnh lý lan tỏa của tuyến giáp và tuyến giáp bình thường. Giá trị bình quân biên độ echo của hội chứng cường giáp, phình giáp đơn thuần và tuyến giáp bình thường lần lượt là 19,56 - 47,62 - và 58,25. Các tác giả hy vọng kỹ thuật này được tiến hành tại bệnh viện đa khoa tuyến huyện để tăng thêm khả năng tầm soát, phát hiện bệnh lý cường giáp bằng siêu âm va tránh được lãng phí khi cho xét nghiệm TSH, T3, T4 và T4 free rộng rãi trong cộng đồng.

Summary:

The aim of this study is applying the computerized evaluation (histogram of echo intensity) in diffuse thyroid diseases and normal thyroid gland. In 105 cases, authors showed that the value of mean echo amplitude of hyperthyroidism, simple goiter and normal thyroid are 19.56, 47.62 and 58.25, respectively. Authors suggest applying this technique at district polyclinics to improve the accuracy of ultrasound diagnosing in hyperthyroidism syndrome. In addition, that is cost-effective in our country for community screening comparing with using TSH, T3, T4 and T4-free tests.

Tài liệu tham khảo chính:

 1. HALL, R.: Thyroid in The Ultrasound Handbook: Clinical, Etiologic, Pathologic Implications of Sonographic Findings, 2nd ed., JB Lippincott Company, Philadelphia, 1993.

2.PHAN THANH HẢI - NGUYỄN THY KHUÊ: Vị trí siêu âm trong bệnh lý cường giáp. Báo cáo khoa học, 1990 và Siêu âm tuyến giáp trong chẩn đoán bệnh Basedow, Công trình nghiên cúu khoa học trường Ðại học Y Dược 1995.

3. PRICE, R. R. et al: Basic Concepts of Ultrasonic Tissue Characterization, The Radiologic Clinics of North America, Vol. 18, No 1. April 1980, pp. 21 - 30.

4.ROSENFIELD, A. T. et al: Clinical Application of Ultrasound Tissue Characterization. The Radiologic Clinics of North America, Vol.18, No 1, April 1980, pp. 31 - 58.

Các phương tiện cận lâm sàng

"Tiêu diệt" khối u trong não
Abstract thai ổ bụng
An interesting case of Fasciola gigantica in Ho Chi Minh City, Viet nam - Medic
Bước đầu khảo sát siêu âm mạch máu
Bước đầu nhận xét hình ảnh siêu âm hạch ở một số bệnh lý có biểu hiện hạch ổ bụng
Bướu thận và xơ hóa củ
Bướu thận và xơ hóa củ - Nguyễn Thiện Hùng
Bảng kê một số bệnh gân cơ khớp 1999
Bệnh Osgood Schilatter: Bệnh lý gây nhiều tranh cãi - MEDIC
Bệnh Peutz - Jeghers - MEDIC
Carcinoid Tumor di căn Gan, Lách
Cardiac Hemangioma
Chuyện “cổ tích” về kỹ thuật siêu âm 
Chẩn đoán chính xác một trường hợp hiếm gặp: U thể cảnh (Carotid Body Tumor) - Hà Thị Thanh Tuyền
Chụp X-quang thông thường
Coffee Bean Sign
Comet Tail Effect hay Ring-Down Artifact
Có nên siêu âm thai dưới 10 tuần tuổi?
Công dụng của Siêu âm Doppler
Cấu trúc siêu âm các tạng bụng và đầu mặt cổ ở người Việt Nam - Nguyễn Thiện Hùng
Doppler mạch máu
Doppler ổ bụng
Dày vách ruột: Phân biệt do viêm và do thiếu máu bằng siêu âm màu và siêu âm ảnh đôi (duplex ultrasound)
Dãn mạch minh họa tình trạng viêm
Dùng siêu âm khám sàng lọc viêm Gan
Gastric Leiomyosarcoma - Phạm Thị Thanh Xuân
Giá trị của siêu âm Doppler năng lượng (PDS)
Histogram cường độ Siêu âm
Hình ảnh học tăng áp lực tỉnh mạch cửa - Nguyễn Thiện Hùng
Hình ảnh siêu âm chẩn đoán trong bệnh lý gan lan tỏa
Hình ảnh siêu âm Doppler màu một số bệnh lý tuyến vú - Phạm Thị Thanh Xuân
Hình ảnh siêu âm một trường hợp u tế bào gan nguyên phát sau thuyên tắc hóa dầu qua ống thông Toce 4 tháng - Nguyễn Thiện Hùng
Hình ảnh siêu âm Áp-xe gan A-míp
Hình ảnh siêu âm ống tiêu hóa - Nguyễn Thiện Hùng
Hình ảnh siêu âm ổ bụng
Hội chứng Mirizzi - Nguyễn Thiện Hùng dịch
Loạn sản khớp hông
Lần đầu tiên ứng dụng kỹ thuật nội soi bóng đơn tại TPHCM
Một số hình ảnh siêu âm Doppler màu qua ngã âm đạo - Phan Thị Thanh Thủy
Nguyên tắc của doppler trong siêu âm tim
Nhân một trường hợp di căn tuyến giáp từ Melanoma ác - Nguyễn Tuấn Cường
Nhân một trường hợp thai ổ bụng nguyên phát 32 tuần
Nhân trường hợp tuyến giáp lạc chỗ ở đáy lưỡi
Nhân trường hợp tuyến giáp lạc chỗ ở đáy lưỡi
Nhìn lại Gan thấm mỡ
Những điều kỳ diệu của y học hạt nhân 
Nội soi
Nội soi tràn dịch màng phổi
Rim Sign và Halo Sign trong siêu âm - Nguyễn Thiện Hùng
Ring-Down Artifacts Posterior to the Right Diaphragm on Abdominal Sonography: Sign of Pulmonary Parenchymal Abnormalities
Sandwich Sign trong siêu âm - Nguyễn Thị Thảo Hiền
sieuam/medsoft.gif
Siêu âm
Siêu âm 3 chiều một số hình ảnh sản khoa
Siêu âm 3 chiều và Doppler năng lượng khảo sát sự tạo mạch máu
Siêu âm bằng máy 4 chiều ở Hà Nội
Siêu âm bệnh thấp - Nguyễn Thiện Hùng trích dịch
SIÊU ÂM CHẨN ÐOÁN PHÁT HIỆN PHÌNH ÐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG
Siêu âm chẩn đoán và bệnh lý thủng tạng rỗng - Phan Thị Thanh Thủy
Siêu âm cơ , gân cơ và dây chằng - Nguyễn Thiện Hùng dịch
Siêu âm Doppler
Siêu âm Doppler
Siêu âm Doppler màu một trường hợp bướu tim gây động mạch Phổi
Siêu âm Doppler màu trong chẩn đoán ung thư tế bào Gan nguyên phát
Siêu âm Doppler tĩnh mạch cửa ở viêm gan mạn và xơ gan - Nguyễn Thiện Hùng
Siêu âm khảo sát Gan thấm mỡ
Siêu âm nhiều, nên không?
Siêu âm phát hiện khối u ống tiêu hóa - Nguyễn Thiện Hùng
Siêu âm phát hiện ung thư tế bào Gan nguyên phát (H. C. C. ) Trên bệnh nhân viêm gan mạn và xơ gan: theo dõi sau 5 năm - Nguyễn Thiện Hùng
Siêu âm thai kỳ
Siêu âm theo dõi thai kỳ là cần thiết
Siêu âm thận
Siêu âm trong chẩn đoán lạc nội mạc tử cung - Trần Thị Thúy
Siêu âm và bụng cấp tính: thực tế lâm sàng
Starry Sky, Centrilobular Pattern, Portal Reaction, Dark Liver - Nguyễn Thiện Hùng
Sóng siêu âm làm “chổi” như thế nào?
Sản phụ
Thiết bị siêu âm 3D giúp phát hiện sớm ung thư vú
Thận bế tắc: Chẩn đoán với siêu âm Doppler và chụp thận bài tiết - Nguyễn Văn Công
Triệu chứng học siêu âm - Nguyễn Thiện Hùng
Ultrasound Diagnosis in Hepatitis
Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến giáp - Nguyễn Tuấn Cường
Vai trò của siêu âm trong phát hiện bệnh lý ung bướu trong cộng đồng - Medic
Vách thực quản tâm vị trong xơ gan: Đối chiếu siêu âm qua ngã bụng và nội soi - Nguyễn Thiện Hùng
Vôi hóa gan - Nguyễn Thiện Hùng biên dịch
X quang
Xét nghiệm HIV trong vòng 30 phút
Xét nghiệm máu giúp chẩn đoán nhanh cơn đột quỵ
Xét nghiệm máu giúp phát hiện sớm bệnh Alzheimer
Xét nghiệm máu mẹ để phát hiện dị tật thai nhi
Xét nghiệm máu phát hiện được xơ gan
Xét nghiệm mới phát hiện bệnh viêm gan C
Xét nghiệm nhóm máu có xác định được huyết thống
Xét nghiệm tế bào tử cung
Xét nghiệm ung thư sớm bằng microchip
Xét nghiệm vi trùng lao mới chính xác và nhanh hơn
Xét nghiệm viêm gan B bằng que thử nhanh
Xét nghiệm y khoa: Xét nghiệm máu
Điện chẩn đoán - ECG, EMG, EEG
Điện tâm đồ (ECG)
Đo mật độ xương
Đo điện tâm đồ Holter
Đã có thiết bị phát hiện ung thư sớm nhất
Đặc điểm siêu âm tổn thương Gan