SIÊU ÂM PHÁT HIỆN KHỐI U ỐNG TIÊU HÓA

NGUYỄN THIỆN HÙNG, PHAN THANH HẢI

TRUNG TÂM Y KHOA (MEDIC)

 Mục tiêu:

Nhằm xác định vai trò siêu âm trong khám phát hiện khối u ống tiêu hóa bên cạnh các phương tiện chẩn đoán hình ảnh khác. Ðối tượng và phương pháp: Khảo sát tiền cứu được thực hiện phối hợp gồm siêu âm chẩn đoán qua ngả bụng, x-quang, và nội soi tiêu hóa có kết hợp giải phẫu bệnh lý với siêu âm giữ vai trò sàng lọc ở 40 trường hợp khối u ống tiêu hóa. Kết quả: Nghiên cứu cho thấy siêu âm có độ nhạy 97,05%độ chính xác 87,50% trong khám phát hiện khối u ống tiêu hoá. Kết luận: Siêu âm có thể dùng làm phương tiện khám phát hiện khối u ống tiêu hóa với độ nhạy cao nhưng cần phối hợp với các phương tiện khác để đạt độ chính xác cao hơn nữa.

 

 Ultrasound Findings in the Detection of Digestive Tract Tumors

NGUYỄN THIỆN HÙNG, PHAN THANH HẢI

MEDIC MEDICAL CENTRE, HCMC.

Objective:

The aim of the present study was to determine the role of ultrasound in detection digestive tract tumors beside other imaging modalities. Subject and methods: A prospective study was performed with transabdominal ultrasound scanning, conventional x-rays, endoscopy and histopathology on 40 cases of digestive tract tumors. Results: Our study showed that conventional ultrasound has the sensibility # 97.05%, and the accuracy # 87.50% in the detection of digestive tract tumors. Conclusion: Transabdominal ultrasound can be used to detect digestive tract tumors with high sensibility but should be joined with other modalities to reach higher accuracy.

 I. ÐẶT VẤN ÐỀ:

 Trong nhiều năm trước đây ống tiêu hóa còn là một trở ngại khi khảo sát bằng siêu âm qua ngả bụng: hơi trong ruột, các chất bã là các trở ngại chính. Gần đây có nhiều thông tin về hình ảnh siêu âm đường tiêu hóa: dạ dày, ruột già, ruột non, ruột dư, chưa kể đến một số bệnh lý ống tiêu hóa trẻ em như hẹp phì đại môn vị, lồng ruột..., tuy hình ảnh siêu âm là không đặc hiệu.

 Từ khi được đưa vào chẩn đoán tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam, siêu âm ngày càng góp phần hữu hiệu trong chẩn đoán các bệnh lý ổ bụng, trong đó có các khối u ống tiêu hóa. Nhưng hầu hết các khối u này đã khá to, đã cho di căn ổ bụng và quá chỉ định phẫu thuật.

 Liệu siêu âm có thể phát hiện sớm các khối u ống tiêu hóa được không  Mục tiêu của chúng tôi trong công trình này là nhằm xác định vai trò siêu âm trong khám phát hiện khối u ống tiêu hóa bên cạnh các phương tiện chẩn đoán khác, với hy vọng phát huy thêm nữa khả năng chẩn đoán của siêu âm trong công việc thường ngày.

II. ÐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP:

a) Thực hiện một khảo sát tiền cứu bằng siêu âm với đầu dò sector 5 MHz, hay curve 3.5MHz qua ngả bụng tại Trung tâm Y khoa (MEDIC), chúng tôi tập hợp được 40 trường hợp u ống tiêu hóa với các chẩn đoán lâm sàng khác nhau. Các trường hợp này sau đó được cho làm thêm x-quang có chuẩn bị, nội soi tiêu hóa và giải phẫu bệnh lý.

 Phân phối bệnh nhân theo nhóm tuổi và phái tính được ghi nhận trong bảng 1.

 BẢNG 1: PHÂN PHỐI SỐ BỆNH NHÂN THEO TUỔI VÀ PHÁI TÍNH.

NHÓM TUỔI

NAM

NƯ /span>

19 - 25

02

01

26 - 40

00

02

41 - 55

09

06

56 - 65

05

06

66 - 80

09

00

TỔNG CỘNG

25

15

 

b) Tiêu chuẩn chẩn đoán của siêu âm về khối u ống tiêu hóa dựa vào dấu hiệu dày vách (bề dày vách ống tiêu hóa  1,2cm), vào sự mất đối xứng của thiết diện ống tiêu hóa (H1, H2), và dấu hiệu bắc cầu (bridging) cho trường hợp khối u của vách ống tiêu hóa. Các dấu hiệu này không chuyên biệt và cũng chưa phải là dấu hiệu siêu âm đặc hiệu của khối u ống tiêu hóa (3 ) vì có thể gặp ở các bệnh lý khác như lao, viêm.Gọi là chẩn đoán siêu âm dương tính khi có kết quả phù hợp với nội soi tiêu hóa (H3)và/hoặc với x-quang và giải phẫu bệnh lý.

Hình 1 Hình 2

 

               Hình 3

III. KẾT QUẢ:

  1. Có tất cả 40 trường hợp khối u ống tiêu hóa gồm 29 ca dạ dày, 2 ca ruột non và 9 ca đại tràng (xem bảng 2).

 BẢNG 2: PHÂN PHỐI BỆNH LÝ CƠ QUAN THEO PHÁI TÍNH.

CƠ QUAN

NAM

NỮ

SỐ CA

DẠ DÀY

19

10

29

RUỘT NON

01

01

02

ÐẠI TRÀNG

05

04

09

TỔNG CỘNG

25

15

40

 2. Qua khảo sát và đối chiếu, chúng tôi ghi nhận độ nhạy của siêu âm chẩn đoán đối với khối u ống tiêu hóa là 97,05%, độ chính xác87,50%, trong đó có 2 ca âm tính thật (siêu âm loại trừ chính xác u ống tiêu hóa) và 1 ca âm tính giả (siêu âm loại trừ trong khi x-quang và nội soi chẩn đoán có u nhưng giải phẫu bệnh lý không ghi nhận ác tính). Xin xem bảng 3.

 BẢNG 3: ÐỐI CHIẾU KẾT QUẢ CỦA SIÊU ÂM VỚI X-QUANG, NỘI SOI VÀ GIẢI PHẪU BỆNH LÝ.

 

X-RAY, NỘI SOI, GPBL

SIÊU ÂM

DƯƠNG TÍNH

ÂM TÍNH

DƯƠNG TÍNH

a = 33 ca

b = 04 ca

ÂM TÍNH

c = 01 ca

d = 02 ca

a: DƯƠNG TÍNH THẬT. b: DƯƠNG TÍNH GIẢ. c: ÂM TÍNH GIẢ. d: ÂM TÍNH THẬT.

Ðộ nhạy: a/ a+c = 33/33+1 = 97,05%.

Độ chính xác: a+d/ tổng số ca= 33+2/40 = 87,50%.

 Ðộ chuyên biệt: d/b+d = 2/4+2 = 33,34%.

Giá trị tiên đoán dương tính:a/a+b = 89,18%.

Giá trị tiên đoán âm tính: d/c+d = 66,67%.

3. Mức độ không phù hợp giữa siêu âm và các phương pháp khám khác:

- Nội soi tiêu hóa 3/24 ca (12,5%).

- X-quang 4/29 ca (13,79%) với 3 ca do các bệnh viện bạn thực hiện.

- Giải phẫu bệnh lý 6/15 ca (40%).

 4. Về các kết quả của siêu âm chẩn đoán (xin xem bảng 4), đa số là K hang vị, 1 ca bướu vách dạ dày và 2 ca lymphoma dạ dày và manh tràng.

 BẢNG 4: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẨN ÐOÁN SIÊU ÂM. 

CÁC CHẨN ÐOÁN SIÊU ÂM

SỐ CA

GHI CHÚ

K HANG VỊ

13

2 CÓ LOÉT

 

 

1 CÓ HẠCH

K TIỀN MÔN VỊ

05

1 CÓ HẠCH

K THÂN HANG VỊ

01

 

K TÂM THÂN HANG VỊ

01

 

K HANG TIỀN MÔN VỊ

02

 

K THÂN HANG TIỀN MÔN VỊ

01

CÓ HẠCH

K DẠ DÀY TÁI PHÁT TẠI CHỖ

01

SAU MỔ 2 NĂM

BƯỚU VÁCH DẠ DÀY

01

 

VIÊM HANG VỊ

01

LOẠI TRỪ K HANG VỊ

LOẠI TRỪ PHÌNH ÐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG

01

K HANG VỊ.

U GAN P (HCC) DI CĂN HẠCH

01

LOẠI TRỪ K DẠ DÀY

LYMPHOMA DẠ DÀY VÀ LÁCH

01

CÓ HẠCH

LYMPHOSARCOMA RUỘT NON

01

 

LYMPHOMA MANH TRÀNG DÍNH DẠ DÀY

01

DÍNH ÐẦU TỤY

K ÐẠI TRÀNG GÓC GAN

02

CÓ HẠCH

K ÐẠI TRÀNG GÓC LÁCH

01

 

K ÐẠI TRÀNG PHẢI GÂY LỒNG RUỘT

01

 

K MANH TRÀNG

02

 

K ÐẠI TRÀNG SIGMA

03

 

TỔNG CỘNG

40

 

 IV. BÀN LUẬN:

1) Mặc dù theo các tác giả Pháp siêu âm chỉ có giá trị hạn chế khi chẩn đoán khối u ống tiêu hóa nhất là đối với khối u dạ dày (2), trong nghiên cứu của chúng tôi siêu âm có độ nhạy cao (97,05%)độ chính xác khá cao (87,50%) khi phát hiện khối u ống tiêu hóa. Do vậy, siêu âm qua ngả bụng có thể được dùng như một phương tiện phát hiện khối u ống tiêu hóa với những đặc điểm vốn có của siêu âm: giá rẻ, có thể làm đi làm lại nhiều lần, không tấn công, và có thể thực hiện tại tuyến huyện nếu có kinh nghiệm.

 2) Trong lô nghiên cứu ngẫu nhiên có nhiều khối u dạ dày, điều này không có ý nghĩa là siêu âm có ưu thế chẩn đoán chính xác u dạ dày. Ðối với 4 ca dương tính giả của siêu âm gồm 2 ca u ruột non, 1 ca viêm loét đại tràng và 1 ca u dạ dày chỉ có thể ghi nhận rằng siêu âm còn chưa chắc chắn trong việc chẩn đoán u và bệnh lý ruột non. Nhược điểm này cũng tương tự như x-quang và nội soi tiêu hóa trong bệnh lý ruột non.

3) Dù có một số ca được chẩn đoán chưa phù hợp nhưng nội soi tiêu hóa và x-quang là những công cụ hỗ trợ không thể thiếu được. Nói khác đi, siêu âm không thể đơn độc chẩn đoán xác định một khối u của ống tiêu hóa.

 BẢNG 5: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẨN ÐOÁN LÂM SÀNG 

CÁC CHẨN ÐOÁN LÂM SÀNG

SỐ CA

GHI CHÚ

ÐAU THƯỢNG VỊ

13

 

ÐAU DẠ DÀY 1 NĂM

02

 

ÐAU DẠ DÀY 2 NĂM

01

 

ÐAU DẠ DÀY 4 NĂM

01

 

ÐAU DẠ DÀY 10 NĂM

01

 

ÐAU QUANH RỐN

01

 

ÐAU HẠ SƯỜN TRÁI

01

 

ÐAU HÔNG TRÁI. H / Ch RUỘT KÍCH THÍCH

01

 

ÐAU BỤNG

02

 

ÐAU NỔI GÒ RUỘT

01

 

TIÊU RA MÁU

01

 

U HỐ CHẬU PHẢI

01

 

U TRỰC TRÀNG

01

 

U BỤNG

02

 

K BAO TỬ

01

LOẠI TRỪ K BAO TỬ

K DẠ DÀY DI CĂN GAN

01

K GAN PHẢI

U HỐ CHẬU TRÁI

01

 

U ÐẦU TỤY HAY U DẠ DÀY

01

U VÁCH DẠ DÀY

K DẠ DÀY ÐÃ MỔ 2 NĂM

01

 

BỆNH LÝ ÐƯỜNG RUỘT

01

 

VIÊM DẠ DÀY

01

 

SUY NHƯỢC CƠ THỂ

01

 

ĂN KHÔNG ÐƯỢC 1 THÁNG

01

 

VÀNG DA SAU ÐIỀU TRỊ LAO

01

 

PHÌNH ÐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG

01

 

TỔNG CỘNG

40

 

 V. KẾT LUẬN:

Siêu âm chẩn đoán qua ngả bụng có thể được dùng như một phương tiện phát hiện khối u của ống tiêu hóa với độ nhạy cao, và để đánh giá mức độ xâm lấn các cơ quan lân cận, tình trạng di căn gan, hạch, ổ bụng. Tuy nhiên để đạt được độ chính xác cao hơn nữa cần phối hợp chặt chẽ với x-quang và nội soi tiêu hóa cũng như giải phẫu bệnh lý.

 Lời cảm ơn: Chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn văn Công, Trưởng khoa X-quang MEDIC, bác sĩ Nguyễn thị Thanh Thảo, Trưởng khoa Nội soi tiêu hóa MEDIC và bác sĩ Phạm Chí Toàn khoa Nội soi tiêu hóa MEDIC đã hợp tác và giúp đỡ thu thập tư liệu để thực hiện báo cáo này.

 Tài liệu tham khảo chính:

 1. DUBBINS, P.A.: The Small Bowel and Colon, pp. 765-776, in Clinical Ultrasound, Vol.2, Churchill Livingstone, 1st ed.,1993.

2. FAKHRY, JR - BERK, RN: The Target Pattern: Charisteristic Sonographic Feature Of Stomach and Bowel Abnormalities, AJR 137:969-972, November 1981.

3. REGENT,D., SCHMUTZ, G., GENIN,G.: Imagerie du tube digestif et du péritoine, Masson, Paris, 1993.

4. SCHMUTZ, G.: LEchographie du tube digestif, Feuillets de Radiologie, n02, 137-144, Masson, Paris 1988.

3. SHORVON, P.J. and LEES, W.R.: The Oesophagus, Stomach and Duodenum, pp.751-763, in Clinical Ultrasound, Vol.2, Churchill Livingstone, 1st ed.,1993.

 

Các phương tiện cận lâm sàng

"Tiêu diệt" khối u trong não
Abstract thai ổ bụng
An interesting case of Fasciola gigantica in Ho Chi Minh City, Viet nam - Medic
Bước đầu khảo sát siêu âm mạch máu
Bước đầu nhận xét hình ảnh siêu âm hạch ở một số bệnh lý có biểu hiện hạch ổ bụng
Bướu thận và xơ hóa củ
Bướu thận và xơ hóa củ - Nguyễn Thiện Hùng
Bảng kê một số bệnh gân cơ khớp 1999
Bệnh Osgood Schilatter: Bệnh lý gây nhiều tranh cãi - MEDIC
Bệnh Peutz - Jeghers - MEDIC
Carcinoid Tumor di căn Gan, Lách
Cardiac Hemangioma
Chuyện “cổ tích” về kỹ thuật siêu âm 
Chẩn đoán chính xác một trường hợp hiếm gặp: U thể cảnh (Carotid Body Tumor) - Hà Thị Thanh Tuyền
Chụp X-quang thông thường
Coffee Bean Sign
Comet Tail Effect hay Ring-Down Artifact
Có nên siêu âm thai dưới 10 tuần tuổi?
Công dụng của Siêu âm Doppler
Cấu trúc siêu âm các tạng bụng và đầu mặt cổ ở người Việt Nam - Nguyễn Thiện Hùng
Doppler mạch máu
Doppler ổ bụng
Dày vách ruột: Phân biệt do viêm và do thiếu máu bằng siêu âm màu và siêu âm ảnh đôi (duplex ultrasound)
Dãn mạch minh họa tình trạng viêm
Dùng siêu âm khám sàng lọc viêm Gan
Gastric Leiomyosarcoma - Phạm Thị Thanh Xuân
Giá trị của siêu âm Doppler năng lượng (PDS)
Histogram cường độ Siêu âm
Hình ảnh học tăng áp lực tỉnh mạch cửa - Nguyễn Thiện Hùng
Hình ảnh siêu âm chẩn đoán trong bệnh lý gan lan tỏa
Hình ảnh siêu âm Doppler màu một số bệnh lý tuyến vú - Phạm Thị Thanh Xuân
Hình ảnh siêu âm một trường hợp u tế bào gan nguyên phát sau thuyên tắc hóa dầu qua ống thông Toce 4 tháng - Nguyễn Thiện Hùng
Hình ảnh siêu âm Áp-xe gan A-míp
Hình ảnh siêu âm ống tiêu hóa - Nguyễn Thiện Hùng
Hình ảnh siêu âm ổ bụng
Hội chứng Mirizzi - Nguyễn Thiện Hùng dịch
Loạn sản khớp hông
Lần đầu tiên ứng dụng kỹ thuật nội soi bóng đơn tại TPHCM
Một số hình ảnh siêu âm Doppler màu qua ngã âm đạo - Phan Thị Thanh Thủy
Nguyên tắc của doppler trong siêu âm tim
Nhân một trường hợp di căn tuyến giáp từ Melanoma ác - Nguyễn Tuấn Cường
Nhân một trường hợp thai ổ bụng nguyên phát 32 tuần
Nhân trường hợp tuyến giáp lạc chỗ ở đáy lưỡi
Nhân trường hợp tuyến giáp lạc chỗ ở đáy lưỡi
Nhìn lại Gan thấm mỡ
Những điều kỳ diệu của y học hạt nhân 
Nội soi
Nội soi tràn dịch màng phổi
Rim Sign và Halo Sign trong siêu âm - Nguyễn Thiện Hùng
Ring-Down Artifacts Posterior to the Right Diaphragm on Abdominal Sonography: Sign of Pulmonary Parenchymal Abnormalities
Sandwich Sign trong siêu âm - Nguyễn Thị Thảo Hiền
sieuam/medsoft.gif
Siêu âm
Siêu âm 3 chiều một số hình ảnh sản khoa
Siêu âm 3 chiều và Doppler năng lượng khảo sát sự tạo mạch máu
Siêu âm bằng máy 4 chiều ở Hà Nội
Siêu âm bệnh thấp - Nguyễn Thiện Hùng trích dịch
SIÊU ÂM CHẨN ÐOÁN PHÁT HIỆN PHÌNH ÐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG
Siêu âm chẩn đoán và bệnh lý thủng tạng rỗng - Phan Thị Thanh Thủy
Siêu âm cơ , gân cơ và dây chằng - Nguyễn Thiện Hùng dịch
Siêu âm Doppler
Siêu âm Doppler
Siêu âm Doppler màu một trường hợp bướu tim gây động mạch Phổi
Siêu âm Doppler màu trong chẩn đoán ung thư tế bào Gan nguyên phát
Siêu âm Doppler tĩnh mạch cửa ở viêm gan mạn và xơ gan - Nguyễn Thiện Hùng
Siêu âm khảo sát Gan thấm mỡ
Siêu âm nhiều, nên không?
Siêu âm phát hiện khối u ống tiêu hóa - Nguyễn Thiện Hùng
Siêu âm phát hiện ung thư tế bào Gan nguyên phát (H. C. C. ) Trên bệnh nhân viêm gan mạn và xơ gan: theo dõi sau 5 năm - Nguyễn Thiện Hùng
Siêu âm thai kỳ
Siêu âm theo dõi thai kỳ là cần thiết
Siêu âm thận
Siêu âm trong chẩn đoán lạc nội mạc tử cung - Trần Thị Thúy
Siêu âm và bụng cấp tính: thực tế lâm sàng
Starry Sky, Centrilobular Pattern, Portal Reaction, Dark Liver - Nguyễn Thiện Hùng
Sóng siêu âm làm “chổi” như thế nào?
Sản phụ
Thiết bị siêu âm 3D giúp phát hiện sớm ung thư vú
Thận bế tắc: Chẩn đoán với siêu âm Doppler và chụp thận bài tiết - Nguyễn Văn Công
Triệu chứng học siêu âm - Nguyễn Thiện Hùng
Ultrasound Diagnosis in Hepatitis
Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến giáp - Nguyễn Tuấn Cường
Vai trò của siêu âm trong phát hiện bệnh lý ung bướu trong cộng đồng - Medic
Vách thực quản tâm vị trong xơ gan: Đối chiếu siêu âm qua ngã bụng và nội soi - Nguyễn Thiện Hùng
Vôi hóa gan - Nguyễn Thiện Hùng biên dịch
X quang
Xét nghiệm HIV trong vòng 30 phút
Xét nghiệm máu giúp chẩn đoán nhanh cơn đột quỵ
Xét nghiệm máu giúp phát hiện sớm bệnh Alzheimer
Xét nghiệm máu mẹ để phát hiện dị tật thai nhi
Xét nghiệm máu phát hiện được xơ gan
Xét nghiệm mới phát hiện bệnh viêm gan C
Xét nghiệm nhóm máu có xác định được huyết thống
Xét nghiệm tế bào tử cung
Xét nghiệm ung thư sớm bằng microchip
Xét nghiệm vi trùng lao mới chính xác và nhanh hơn
Xét nghiệm viêm gan B bằng que thử nhanh
Xét nghiệm y khoa: Xét nghiệm máu
Điện chẩn đoán - ECG, EMG, EEG
Điện tâm đồ (ECG)
Đo mật độ xương
Đo điện tâm đồ Holter
Đã có thiết bị phát hiện ung thư sớm nhất
Đặc điểm siêu âm tổn thương Gan