SIÊU ÂM 3 CHIỀU MỘT SỐ HÌNH ẢNH SẢN KHOA

Phan thị Thanh Thủy, Phan Thanh Hải
Trung Tâm Y Khoa MEDIC
Thành phố Hồ Chí Minh

I.  NGUYÊN TẮC:

Ngày nay siêu âm ba chiều vẫn còn là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh khá mới nhưng đã đạt được những tiến bộ nhanh chóng trong những năm gần đây trên nhiều lãnh vực, đặc biệt trong chẩn đoán tiền sản.

Siêu âm ba chiều (3D) cho phép quét (scan) một thể tích mô (tissue volume) và sau đó phân tích các mặt cắt trong 3 chiều (dimension).  Tất cả sóng âm nhận được trong quá trình quét thể tích được ghi nhận, biến đổi thành tín hiệu số và được lưu trữ trong bộ nhớ thể tích (volume memory).  Tùy thuộc vào kích thước của thể tích cần khảo sát, 265 hình cắt dọc, 1024 hình cắt ngang, 1024 hình coronal có thể được giữ lại trong 256 thang độ xám.  Bằng cách đánh giá bộ nhớ thể tích, bộ điều khiển có thể chỉ tính toán và trình bày tất cả các mặt cắt trong thể tích cũng như có thể trình bày hình ảnh bề mặt (surface image) hoặc hình xuyên thấu (transparent image) đơn giản hoặc xoay chiều.

Cuộc khám 3D cũng như một cuộc khám siêu âm bụng qui ước.  Sau khi hình ảnh của cấu trúc cần khảo sát đã được chọn lọc bằng siêu âm 2 chiều, một "hộp thể tích" (volume box) được đặt chồng lên (superimpose) hình B mode.  Trong vòng 4 giây thể tích đã giới hạn được quét và lưu trữ.  Ðể loại bỏ những xảo ảnh trong quá trình lưu trữ, người khám phải giữ đầu dò cố định và chọn lúc thai ít hoặc không cử động.  Sau khi toàn bộ dữ liệu đã được lưu trữ, tất cả 3 mặt phẳng trực giao (three orthogonal planes) lần lượt hiển thị trên màn hình.  Người khám có thể xoay mọi mặt cắt để được một hình tái tạo (reconstruction) tối ưu.

Có 2 cách tái tạo hình: hình bề mặt và hình xuyên thấu

- Hình bề mặt:

Được tính toán bằng cách sắp xếp (setting) những độ xám.  Ðây là cách loại bỏ những thông tin không thuộc về phần hình ảnh 3D cần hiển thị.  Sự tái tạo hình chỉ có thể có được khi có sự tương phản rõ rệt giữa các cấu trúc, ví dụ như thai và dịch ối.  Nếu mặt thai nhi nằm sát bánh nhau thì hình tái tạo không có được do không có ranh giới hạn chính xác giữa nhau và thai.

- Hình xuyên thấu:

Những mặt cắt được tạo hình trong suốt (glass-like).  Người ta có thể thay đổi độ tương phản, độ ám, độ sáng để có được hình rõ hơn.

II. Ưu điểm của siêu âm ba chiều so với siêu âm hai chiều truyền thống:

1)  Khả năng lưu trữ hình ảnh:

- Lưu trữ hình ảnh của cả ba mặt phẳng và rút ngắn thời gian khám bệnh nhân.

- Những hình ảnh này có thể để phân tích sau đó, có thể sau vài tuần, vài tháng hoặc vài năm.

- Các hình ảnh có thể lưu trong dĩa cứng vận chuyển được, giúp hội chẩn dễ dàng và là phương tiện tuyệt vời cho công tác huấn luyện giảng dạy.

2) Trình bày hình ảnh cùng lúc:

   thấy được mặt phẳng thứ ba bên cạnh các mặt phẳng thường qui.

n     nhìn khu trú một mặt phẳng giải phẫu chọn trước.

3)    Surface view:

a. Người khám:

n      mô tả được cấu trúc bề mặt thai nhi và phân biệt được chi tiết cấu trúc bề mặt.

n      phát hiện hoặc loại trừ đáng tin cậy các khiếm khuyết bề mặt cơ thể.

n      nhìn được các dị dạng phức tạp và có thể quan sát thai nhi dưới nhiều góc độ khác nhau.

b.  Cha mẹ:

n      tăng cường mối liên hệ giữa cha mẹ-con

n      biết rõ hơn về mức độ dị dạng thai nhi.

n      tin tưởng chắc chắn hơn trong trường hợp phải loại bỏ thai dị dạng.

4.  Transparent view:

mô tả phần xương thai nhi cho chẩn đoán tiền sản.  

III.  Các vấn đề của siêu âm ba chiều:

1.     Người khám cần quen với hình dạng và kích thước khác thường của đầu dò ba chiều.

2.     Những cử động trong quá trình lưu trữ có thể gây ra xảo ảnh.

3.     Ðịnh hướng khó khăn.

4.     Việc tái tạo hình ảnh ba chiều tương đối mất thời gian.

5.     Tình trạng thiểu ối ngăn cản việc tái tạo hình ảnh rõ nét.

6.     Những cấu trúc phía trên và lân cận ( che khuất tầm nhìn ) cần được loại bỏ bằng kỹ thuật " Castesian storage ".

7.     Nếu ngưỡng quá cao có thể gây ra những hình ảnh khiếm khuyết về cấu trúc.

8.     Việc lưu trữ hình ảnh ba chiều đòi hỏi bộ nhớ có dung lượng lớn (một hình ảnh ba chiều vùng bụng cần 5-10 MB).  

IV. MỘT SỐ HÌNH ẢNH SẢN KHOA 3D:

Thực hiện trên máy VOLUSON 530D

1.  Thai 9ws, TVS, hình 3d

2.  Thai 9ws, TVS.  hình tái tạo

3.  Thai 9ws, TVS, hình 3d

4.  Thai 9ws, TVS.  hình tái tạo

5.  Thai 10ws, TVS, hình 3d

6.  Thai 10ws, TVS, hình tái tạo

7.  Thai 11ws, hình tái tạo

8.  Thai 12ws, hình 3d

9.  Thai 12ws, hình tái tạo

10.  Thai 14ws, hình 3d-tái tạo

11.  Song thai 15ws, hình 3d

12.  Song thai 15ws, hình tái tạo

13.  Thai 18ws, hình tái tạo

14.  Thai 24ws, hình 3d

15.  Thai 24ws, hình tái tạo

16.  Thoát vị não 13ws, hình 3d

17.  Thoát vị não 13ws, hình tái tạo

18.  Thoát vị não 18 ws hình 3d

19.  Thoát vị não 18ws hình tái tạo

20.  Thoát vị não 18 ws hình 3d

21.  Thoát vị não 18ws hình tái tạo

22. Thoát vị não-màng não 18ws, hình 3d

23.  Thoát vị não-màng não 18ws, hình tái tạo

24.  Thai vô sọ 15ws hình 3d

25.  Thai vô sọ 15 ws hình tái tạo

26.  Cystic hygroma 14ws, hình 3d

27.  Cystic hygroma 14ws, hình tái tạo

28.  Mặt thai 25 ws, hình 3d

29.  Mặt thai 25 ws, hình tái tạo

30.  Mặt thai 24 ws, hình 3d

31.  Mặt thai 24 ws, hình tái tạo

32.  Mặt thai 24 ws, hình 3d

33.  Mặt thai 24 ws, hình tái tạo

34.  Mặt thai vô sọ 25ws, hình tái tạo

35.  Mặt thai 26ws, sứt môi, hình 3d

36.  Mặt thai 26ws, sứt môi, hình tái tạo

37.  Mặt thai 30ws, sứt môi, hình 3d

38.  Mặt thai 30ws, sứt môi, hình tái tạo

39.  Thai 32ws, tay khoèo, hình 3d

40.  Thai 32ws, tay khoèo, hình tái tạo

41.  Thai 32ws, tay khoèo, hình 3d

42.  Thai 32ws, tay khoèo, hình tái tạo

43.  Thai 22ws, thoát vị rốn, hình 3d

44.  Thai 22ws, thoát vị rốn, hình tái tạo

45.  Thai 15ws, thoát vị não-thoát vị rốn, hình 3d

46.  Thai 15ws, thoát vị não-thoát vị rốn, hình tái tạo.  

IV. NHẬN XÉT và BÀN LUẬN: 

E. Merz, F.  Bahlmann and G.  Weber thực hiện siêu âm ba chiều trên 204 bệnh nhân có dị dạng thai được phát hiện bằng siêu âm thường quy trước đó có tuổi thai 13-40 tuần bằng máy Combison 330 và 530 ( Kretztechnik, Austria ) với đầu dò sector 3. 5/5 MHz.  Trong số 204 bệnh nhân này, siêu âm ba chiều cho thấy ưu điểm hơn siêu âm thường quy trong 62% trường hợp, 36% cho thông tin tương tự như siêu âm thường quy, và 2% ( 4 trường hợp dị dạng tim thai ) cho thấy có nhược điểm do sự cử động gây ra xảo ảnh. 

Theo Dolores H.  Pretorius et al đánh giá mặt thai nhi là một phần quan trọng trong khám siêu âm đối với những thai phụ có nguy cơ cao.  Với siêu âm hai chiều, ngay cả dưới điều kiện tối ưu, thật khó để có được hình ảnh phù hợp do đường cong phức tạp của gương mặt và đòi hỏi phải có nhiều mặt cắt để có được ấn tượng đầy đủ.  Các đặc điểm của mặt thai nhi trên siêu âm ba chiều được so sánh với hình ảnh của siêu âm hai chiều ở 27 thai nhi ( tuổi thai từ 10-39 tuần ).  Có 4 trường hợp môi trên thấy rõ nhưng không thấy được trên siêu âm hai chiều.  Thông tin cần có đòi hỏi nhiều mặt cắt trên siêu âm hai chiều có thể được thấy bằng một hình duy nhất trên siêu âm ba chiều.  Hình ảnh bất thường thấy được trên cả hai phương tiện trong 2 trường hợp hở môi và 1 trường hợp holoprosencephaly. .  Như vậy, siêu âm ba chiều có khả năng thấy rõ hơn gương mặt thai nhi so với siêu âm hai chiều.

Dị dạng chi dạng hải cẩu chi (phocomelia), theo A.  Lee et al, là một khiếm khuyết bẩm sinh hiếm, xảy ra 1 trên 1692 trẻ sơ sinh.  Siêu âm ba chiều có giá trị trong chẩn đoán tiền sản những dị dạng như thế này.  Tác giả trình bày một trường hợp có dị dạng chi trên và giảm tiểu cầu bẩm sinh (TAR syndrome) mà hình ảnh chi trên được thấy rõ bằng siêu âm ba chiều.  Kỹ thuật này cho hình ảnh không những cấu trúc bề mặt như da thai nhi mà còn thấy cấu trúc bên trong như xương thai nhi.

Trong khi đó H.  Steiner et al giả thiết rằng thể tích túi thai (GSV), được đánh giá bằng siêu âm ba chiều, phản ánh sớm chức năng tử cung-nhau và vì vậy, cho cơ sở để tiên đoán kết quả sản phụ như thế nào.  Trong ba tháng đầu thai kỳ, dịch ối là kết quả của sự thẩm thấu huyết tương của mẹ và là thành phần chính của thể tích túi thai (GSV).  Tác giả thực hiện siêu âm 3D đo GSV trên 38 thai phụ do hai ngưới khám, sau đó có phân tích mối liên hệ giữa những người quan sát.  Tuổi của túi thai (GA) được xác định sau khi khai thác bệnh sử và đo bằng siêu âm hai chiều thường quy.  Các nồng độ HCG, estradiol (E 2) và progesterone (P) trong huyết thanh cũng được xác định.  Gọi là kết quả bình thường khi xác định thai còn sống, kết quả bất thường khi là trứng trống hoặc là embryonic demise.  Phân tích các biến số bằng Independent t-test và hồi quy.  Có 31 thai bình thường và 7 thai bất thường với tuổi thai từ 5-11 tuần.  GSV có liên quan rõ rệt đến GA (r=0,74, p<0,001), cao hơn so với HCG (r=0,40, p<0. 34), E2 (r=0,70, p<0,001) và P( r=0,21, p=0,334) tương ứng. Trong nhóm thai bất thường, có 2 là túi thai sinh đôi với GSV trong 1SD so với trung bình, 3/5 là thai sẩy bỏ sót hoặc trứng trống có GSV < 2SD.  Mối liên quan giữa những người quan sát thì cao (r=0,99, p<0,001).  Ðây là nghiên cứu lâm sàng đầu tiên về việc sử dụng siêu âm ba chiều để chẩn đoán thai trong 3 tháng đầu thai kỳ.  Kết quả cho thấy xác định thể tích túi thai có thể giúp tiên đoán khả năng sống sót của thai nhi trong 3 tháng giữa và cuối thai kỳ.

D.  Jurkovic et al đã nghiên cứu đánh giá khả năng của siêu âm ba chiều khảo sát cấu trúc tử cung bình thường và chẩn đoán các bất thường bẩm sinh của tử cung.  Nhóm nghiên cứu gồm 61 bệnh nhân có tiền sử sẩy thai nhiều lần hoặc vô sinh và đã được chụp tử cung vòi trứng và siêu âm hai chiều qua ngã âm đạo trước đó.  Hình ảnh và dữ liệu của siêu âm ba chiều được lưu trữ trong máy.  Trên siêu âm ba chiều, mặt cắt tốt nhất là mặt cắt ngang qua toàn bộ chiều dài tử cung từ đáy đến cổ.  Chụp tử cung vòi trứng phát hiện tử cung bình thường ở 44 bệnh nhân (72,1%), 9 bệnh nhân có một tử cung hình cung (14,8%), 3 trường hợp major fuse defects (4,9%).  5 bệnh nhân ( 8,2%) có nhân xơ lớn làm thay đổi lòng tử cung.  Hình ảnh rõ nét đạt được ở siêu âm hai chiều là 60 (98,3%), ở siêu âm ba chiều là 58(95,1%).  Những hình ảnh kém rõ nét đều do các nhân xơ tử cung lớn.  So sánh giữa chụp tử cung vòi trứng và siêu âm hai chiều cho thấy siêu âm hai chiều cho 5 trường hợp dương tính giả tử cung hình cung và 3 bất thường tử cung quan trọng.  Siêu âm ba chiều cho kết quả phù hợp với chụp tử cung vòi trứng trong tất cả trường hợp tử cung hình cung và các bất thường bẩm sinh quan trọng.  Khả năng thấy được lòng và cơ tử cung trên siêu âm ba chiều giúp dể dàng chẩn đoán các bất thường tử cung và phân biệt tử cung hai ngăn với tử cung hai sừng.

Mới đây, Kazunori Baba et al. (Radiology.  1999; 211) thực hiện khám siêu âm trên 19 sản phụ có bất thường thai nhi đã được phát hiện trước đó bằng siêu âm hai chiều.  Có 36 trường hợp bất thường của 19 thai nhi được phát hiện bằng siêu âm hai chiều, ba chiều hoặc cả hai.  17 trường hợp (47%) được chứng minh và xác định rõ ràng bằng siêu âm ba chiều, 9 trong số này cũng được thấy bằng siêu âm hai chiều.  18 trường hợp bất thường nội tạng thai nhi c phát hiện rõ ràng bằng siêu âm hai chiều, nhưng 14 trường hợp trong số này không khảo sát được bằng siêu âm ba chiều.  Tác giả đi đến kết luận siêu âm ba chiều hữu dụng trong đánh giá các bất thường của thai nhi như là một phương tiện bổ sung cho siêu âm hai chiều, nhất là những bất thường ở mặt, tai, ngón tay và trục cơ thể.  Nhưng mặt khác, siêu âm ba chiều không giúp ích trong việc phát hiện các bất thường nội tạng thai nhi trừ những bất thường về xương và vài thay đổi bệnh lý có tụ dịch.

Bước đầu thực hiện khám sản khoa 3 chiều trong 3 tháng vừa qua, chúng tôi có được một số hình ảnh chọn lọc trình bày ở đây và xin mượn các ý kiến trên để trình bày khả năng và giới hạn của kỹ thuật siêu âm 3 chiều, một kỹ thuật còn mới mẻ, cần nhiều kinh nghiệm hơn trong lãnh vực này.

-----------------

Hình 1: Mặt thai 24 tuần. 

Hình 2: Mặt thai 25 tuần.

Hình 3: Sứt môi 26 tuần. 

Hình 4: Sứt môi 30 tuần

 

 

Các phương tiện cận lâm sàng

"Tiêu diệt" khối u trong não
Abstract thai ổ bụng
An interesting case of Fasciola gigantica in Ho Chi Minh City, Viet nam - Medic
Bước đầu khảo sát siêu âm mạch máu
Bước đầu nhận xét hình ảnh siêu âm hạch ở một số bệnh lý có biểu hiện hạch ổ bụng
Bướu thận và xơ hóa củ
Bướu thận và xơ hóa củ - Nguyễn Thiện Hùng
Bảng kê một số bệnh gân cơ khớp 1999
Bệnh Osgood Schilatter: Bệnh lý gây nhiều tranh cãi - MEDIC
Bệnh Peutz - Jeghers - MEDIC
Carcinoid Tumor di căn Gan, Lách
Cardiac Hemangioma
Chuyện “cổ tích” về kỹ thuật siêu âm 
Chẩn đoán chính xác một trường hợp hiếm gặp: U thể cảnh (Carotid Body Tumor) - Hà Thị Thanh Tuyền
Chụp X-quang thông thường
Coffee Bean Sign
Comet Tail Effect hay Ring-Down Artifact
Có nên siêu âm thai dưới 10 tuần tuổi?
Công dụng của Siêu âm Doppler
Cấu trúc siêu âm các tạng bụng và đầu mặt cổ ở người Việt Nam - Nguyễn Thiện Hùng
Doppler mạch máu
Doppler ổ bụng
Dày vách ruột: Phân biệt do viêm và do thiếu máu bằng siêu âm màu và siêu âm ảnh đôi (duplex ultrasound)
Dãn mạch minh họa tình trạng viêm
Dùng siêu âm khám sàng lọc viêm Gan
Gastric Leiomyosarcoma - Phạm Thị Thanh Xuân
Giá trị của siêu âm Doppler năng lượng (PDS)
Histogram cường độ Siêu âm
Hình ảnh học tăng áp lực tỉnh mạch cửa - Nguyễn Thiện Hùng
Hình ảnh siêu âm chẩn đoán trong bệnh lý gan lan tỏa
Hình ảnh siêu âm Doppler màu một số bệnh lý tuyến vú - Phạm Thị Thanh Xuân
Hình ảnh siêu âm một trường hợp u tế bào gan nguyên phát sau thuyên tắc hóa dầu qua ống thông Toce 4 tháng - Nguyễn Thiện Hùng
Hình ảnh siêu âm Áp-xe gan A-míp
Hình ảnh siêu âm ống tiêu hóa - Nguyễn Thiện Hùng
Hình ảnh siêu âm ổ bụng
Hội chứng Mirizzi - Nguyễn Thiện Hùng dịch
Loạn sản khớp hông
Lần đầu tiên ứng dụng kỹ thuật nội soi bóng đơn tại TPHCM
Một số hình ảnh siêu âm Doppler màu qua ngã âm đạo - Phan Thị Thanh Thủy
Nguyên tắc của doppler trong siêu âm tim
Nhân một trường hợp di căn tuyến giáp từ Melanoma ác - Nguyễn Tuấn Cường
Nhân một trường hợp thai ổ bụng nguyên phát 32 tuần
Nhân trường hợp tuyến giáp lạc chỗ ở đáy lưỡi
Nhân trường hợp tuyến giáp lạc chỗ ở đáy lưỡi
Nhìn lại Gan thấm mỡ
Những điều kỳ diệu của y học hạt nhân 
Nội soi
Nội soi tràn dịch màng phổi
Rim Sign và Halo Sign trong siêu âm - Nguyễn Thiện Hùng
Ring-Down Artifacts Posterior to the Right Diaphragm on Abdominal Sonography: Sign of Pulmonary Parenchymal Abnormalities
Sandwich Sign trong siêu âm - Nguyễn Thị Thảo Hiền
sieuam/medsoft.gif
Siêu âm
Siêu âm 3 chiều một số hình ảnh sản khoa
Siêu âm 3 chiều và Doppler năng lượng khảo sát sự tạo mạch máu
Siêu âm bằng máy 4 chiều ở Hà Nội
Siêu âm bệnh thấp - Nguyễn Thiện Hùng trích dịch
SIÊU ÂM CHẨN ÐOÁN PHÁT HIỆN PHÌNH ÐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG
Siêu âm chẩn đoán và bệnh lý thủng tạng rỗng - Phan Thị Thanh Thủy
Siêu âm cơ , gân cơ và dây chằng - Nguyễn Thiện Hùng dịch
Siêu âm Doppler
Siêu âm Doppler
Siêu âm Doppler màu một trường hợp bướu tim gây động mạch Phổi
Siêu âm Doppler màu trong chẩn đoán ung thư tế bào Gan nguyên phát
Siêu âm Doppler tĩnh mạch cửa ở viêm gan mạn và xơ gan - Nguyễn Thiện Hùng
Siêu âm khảo sát Gan thấm mỡ
Siêu âm nhiều, nên không?
Siêu âm phát hiện khối u ống tiêu hóa - Nguyễn Thiện Hùng
Siêu âm phát hiện ung thư tế bào Gan nguyên phát (H. C. C. ) Trên bệnh nhân viêm gan mạn và xơ gan: theo dõi sau 5 năm - Nguyễn Thiện Hùng
Siêu âm thai kỳ
Siêu âm theo dõi thai kỳ là cần thiết
Siêu âm thận
Siêu âm trong chẩn đoán lạc nội mạc tử cung - Trần Thị Thúy
Siêu âm và bụng cấp tính: thực tế lâm sàng
Starry Sky, Centrilobular Pattern, Portal Reaction, Dark Liver - Nguyễn Thiện Hùng
Sóng siêu âm làm “chổi” như thế nào?
Sản phụ
Thiết bị siêu âm 3D giúp phát hiện sớm ung thư vú
Thận bế tắc: Chẩn đoán với siêu âm Doppler và chụp thận bài tiết - Nguyễn Văn Công
Triệu chứng học siêu âm - Nguyễn Thiện Hùng
Ultrasound Diagnosis in Hepatitis
Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến giáp - Nguyễn Tuấn Cường
Vai trò của siêu âm trong phát hiện bệnh lý ung bướu trong cộng đồng - Medic
Vách thực quản tâm vị trong xơ gan: Đối chiếu siêu âm qua ngã bụng và nội soi - Nguyễn Thiện Hùng
Vôi hóa gan - Nguyễn Thiện Hùng biên dịch
X quang
Xét nghiệm HIV trong vòng 30 phút
Xét nghiệm máu giúp chẩn đoán nhanh cơn đột quỵ
Xét nghiệm máu giúp phát hiện sớm bệnh Alzheimer
Xét nghiệm máu mẹ để phát hiện dị tật thai nhi
Xét nghiệm máu phát hiện được xơ gan
Xét nghiệm mới phát hiện bệnh viêm gan C
Xét nghiệm nhóm máu có xác định được huyết thống
Xét nghiệm tế bào tử cung
Xét nghiệm ung thư sớm bằng microchip
Xét nghiệm vi trùng lao mới chính xác và nhanh hơn
Xét nghiệm viêm gan B bằng que thử nhanh
Xét nghiệm y khoa: Xét nghiệm máu
Điện chẩn đoán - ECG, EMG, EEG
Điện tâm đồ (ECG)
Đo mật độ xương
Đo điện tâm đồ Holter
Đã có thiết bị phát hiện ung thư sớm nhất
Đặc điểm siêu âm tổn thương Gan