MỘT SỐ HÌNH ẢNH SIÊU ÂM DOPPLER MÀU QUA NGÃ ÂM ÐẠO

 

PHAN THỊ THANH THỦY, PHAN THANH BẠCH TUYẾT

Trung tâm Y khoa MEDIC

Thành phố Hồ Chí Minh 

I. GIỚI THIỆU

Siêu âm qua ngã âm đạo để khảo sát bệnh lý vùng chậu được ứng dụng rộng rãi do hiệu quả cao. Nhờ vào khoảng cách rất ngắn giữa đầu dò siêu âm và cơ quan cần khảo sát chúng ta được phép xử dụng một đầu dò siêu âm có tần số cao và do đó độ ly giải của hình ảnh được tăng lên rất nhiều.

Ðã hơn 100 năm kể từ cuộc khảo sát đầu tiên cho thấy rằng những khối u có một sự gia tăng mạch máu hơn mô bình thường (1). Lúc đó người ta tin rằng hiện tượng dãn mạch trong khối u của mạch máu gây ra tình trạng tăng tưới máu (hyperemia) (2). Tuy nhiên một số tác giả cho rằng nguyên nhân chính là sự tân tạo mạch máu (neovascularization). Năm 1960 một quan niệm mới cho rằng sự tăng trường của khối u sẽ bị giới hạn khi không có đáp ứng mạch máu (3-6). Folkman đưa ra một giả thuyết rằng "khi có khối u, có gia tăng những mao mạch mới tập trung trên khối u" (7) trước khi có gia tăng số lượng tế bào trong khối u. Ðó là tình trạng tăng sinh mạch máu (angiogenesis)--- vốn sẽ đưa tới sự tân tạo mạch máu.

Những khối u có thể chứa một số lượng khổng lồ các mao mạch và những thông nối động tĩnh mạch không qua hệ mao mạch. Những mạch máu tân tạo không có lớp cơ trơn trong thành mạch mà chỉ có một số lượng nhỏ mô liên kết sợi (8). Do vậy trở kháng của dòng chảy giảm và chúng sẽ chuyển được những thể tích máu lớn hơn so với những mạch máu có trở kháng cao.

Ứng dụng cơ chế này, khi khảo sát siêu âm Doppler màu (qua ngã âm đạo) của những khối u ác tính người ta rút ra được những giá trị của chỉ số kháng (RI) thấp hơn bình thường (vốn rất cao: 0,8-0,9), thay đổi từ < 0,4-0,5 (9,10,11).

 II. MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

Sử dụng máy siêu âm Doppler màu ALOKA, đầu dò qua ngã âm đạo, tần số 6,5MHz.

- Hình ảnh bình thường

1.     Tử cung ngả trước Hinh Anh Sieu Am\1.jpg

2.     Tử cung ngả sauHinh Anh Sieu Am\2.jpg

3.     Tử cung ngả sau, có ít dịch túi cùngHinh Anh Sieu Am\3.jpg

4.     Tử cung trung gianHinh Anh Sieu Am\4.jpg

5.     Buồng trứng tráiHinh Anh Sieu Am\5.jpg

6.     Nang hoàng thể buồng trứng tráiHinh Anh Sieu Am\6.jpg

7.     Phổ động mạch trong chủ mô buồng trứng tráiHinh Anh Sieu Am\7.jpg

8.     Buồng trứng tráiHinh Anh Sieu Am\8.jpg

9.     Buồng trứng phảiHinh Anh Sieu Am\9.jpg

- Hình ảnh bệnh lý

KHỐI U TỬ CUNG

10. Nhân xơ tử cung nhỏ không có mạch máuHinh Anh Sieu Am\10.jpg

11. Nhân xơ tử cung nhỏ có mạch máu / PDIHinh Anh Sieu Am\11.jpg

12. Nhân xơ tử cung nhỏ có mạch máu / CDIHinh Anh Sieu Am\12.jpg

13. U xơ tử cung / PDIHinh Anh Sieu Am\13.jpg

14. U xơ tử cung / CDIHinh Anh Sieu Am\14.jpg

15. Nhân xơ tử cung nhỏ / PDIHinh Anh Sieu Am\15.jpg

16. U xơ tử cung: mạch máu dạng phổ liên tụcHinh Anh Sieu Am\16.jpg

17. U xơ tử cung: mạch máu dạng phổ đập, RI> 0,4Hinh Anh Sieu Am\17.jpg

18. U xơ tử cung: mạch máu dạng phổ đập, RI> 0,4Hinh Anh Sieu Am\18.jpg

19. U xơ tử cung: mạch máu dạng phổ đập, RI> 0,4Hinh Anh Sieu Am\19.jpg

20. Tăng sinh nội mạc tử cung / PDIHinh Anh Sieu Am\20.jpg

21. Tăng sinh nội mạc tử cung / CDIHinh Anh Sieu Am\21.jpg

22. Tăng sinh nội mạc tử cung: mạch máu dạng phổ đập, RI> 0,4Hinh Anh Sieu Am\22.jpg

23. Tăng sinh nội mạc tử cung: mạch máu dạng phổ liên tụcHinh Anh Sieu Am\23.jpg

24. Tăng sinh nội mạc tử cung: mạch máu giảm sau 1 tháng điều trị / CDIHinh Anh Sieu Am\24.jpg

25. Tăng sinh nội mạc tử cung: mạch máu giảm sau 1 tháng điều trị, RI> 0,4Hinh Anh Sieu Am\25.jpg

26. Tăng sinh nội mạc tử cung sau hư thai, có ứ dịch lòng tử cung. / PDIHinh Anh Sieu Am\26.jpg

 POLYP LÒNG TỬ CUNG ECHO DẦY

27. Tăng sinh mạch máu / CDIHinh Anh Sieu Am\27.jpg

28. Tăng sinh mạch máu / CDIHinh Anh Sieu Am\28.jpg

29. Tăng sinh mạch máu / PDIHinh Anh Sieu Am\29.jpg

30. Tăng sinh mạch máu / PDIHinh Anh Sieu Am\30.jpg

31. Tăng sinh mạch máu / PDIHinh Anh Sieu Am\31.jpg

32. Tăng sinh mạch máu / PDIHinh Anh Sieu Am\32.jpg

33. Tăng sinh mạch máu / PDIHinh Anh Sieu Am\33.jpg

34. Mạch máu dạng phổ đập, RI> 0,4Hinh Anh Sieu Am\34.jpg 

POLYP LÒNG TỬ CUNG ECHO KÉM

35. Hình ảnh siêu âm trắng đen của polyp phần nằm ở vùng kênh cổHinh Anh Sieu Am\35.jpg

36. Hình ảnh siêu âm trắng đen của polyp phần nằm ở vùng kênh cổHinh Anh Sieu Am\36.jpg

37. Hình ảnh siêu âm trắng đen của polyp phần nằm ở vùng cuống Hinh Anh Sieu Am\37.jpg

38. Hình ảnh siêu âm màu của polyp vùng kênh cổ / CDIHinh Anh Sieu Am\38.jpg

39. Hình ảnh siêu âm màu của polyp vùng kênh cổ / CDIHinh Anh Sieu Am\39.jpg

40. Hình ảnh siêu âm màu của polyp vùng kênh cổ / CDIHinh Anh Sieu Am\40.jpg

41. Hình ảnh siêu âm màu của polyp vùng kênh cổ / CDIHinh Anh Sieu Am\41.jpg

42. Hình ảnh siêu âm màu của polyp vùng kênh cổ / PDIHinh Anh Sieu Am\42.jpg

43. Hình ảnh siêu âm màu của polyp vùng kênh cổ / PDIHinh Anh Sieu Am\43.jpg

44. Mạch máu dạng phổ liên tụcHinh Anh Sieu Am\44.jpg

45. Mạch máu dạng phổ đập, RI> 0,4Hinh Anh Sieu Am\45.jpg

46. Hình ảnh siêu âm màu của polyp vùng cuống / CDIHinh Anh Sieu Am\46.jpg

47. Hình ảnh siêu âm màu của polyp vùng cuống / CDIHinh Anh Sieu Am\47.jpg

48. Mạch máu dạng phổ đpHinh Anh Sieu Am\48.jpg

49. Hình ảnh siêu âm màu của polyp từ kênh cổ đến trong lòng tử cungHinh Anh Sieu Am\49.jpg

K CỔ TỬ CUNG

50. Ứ dịch lòng tử cungHinh Anh Sieu Am\50.jpg

51. Tổn thương vùng cổ / PDIHinh Anh Sieu Am\51.jpg

52. Tổn thương vùng cổ / PDIHinh Anh Sieu Am\52.jpg

53. Tổn thương vùng cổ / PDIHinh Anh Sieu Am\53.jpg

54. Tổn thương vùng cổ / CDIHinh Anh Sieu Am\54.jpg

55. Mạch máu dạng phổ đập, RI< 0,4Hinh Anh Sieu Am\55.jpg

56. Mạch máu dạng phổ đập, RI< 0,4Hinh Anh Sieu Am\56.jpg 

NANG NABOTH CỔ TỬ CUNG

57. Nhiều nang Naboth cổ tử cung / mặt cắt ngangHinh Anh Sieu Am\57.jpg 

VIÊM CỔ TỬ CUNG / đã cắt tử cung do u xơ

58. Tổn thương vùng cổ tăng sinh nhiều mạch máu/ PDI Hinh Anh Sieu Am\58.jpg

59. Tổn thương vùng cổ tăng sinh nhiều mạch máu/ PDIHinh Anh Sieu Am\59.jpg

60. Mạch máu dạng phổ đập, RI> 0,4Hinh Anh Sieu Am\60.jpg

KHỐI U BUỒNG TRỨNG

61. Buồng trứng trái đa nangHinh Anh Sieu Am\61.jpg

62. Buồng trứng phải đa nang và có u bìHinh Anh Sieu Am\62.jpg

63. U nang buồng trứng trái: phần cuống xuất phát từ buồng trứngHinh Anh Sieu Am\63.jpg

64. U nang buồng trứng tráiHinh Anh Sieu Am\64.jpg

65. U nang buồng trứng trái: mạch máu trong vách ngăn dạng phổ đập,RI> 0,4Hinh Anh Sieu Am\65.jpg

66. U nang buồng trứng trái: mạch máu trong vách ngăn dạng phổ liên tụcHinh Anh Sieu Am\66.jpg

67. U nang buồng trứng tráiHinh Anh Sieu Am\67.jpg

68. U nang buồng trứng phảiHinh Anh Sieu Am\68.jpg

69. U bì buồng trứng trái có rất ít mạch máu ở ngoại biênHinh Anh Sieu Am\69.jpg

70. U bì buồng trứng trái có rất ít mạch máu ở ngoại biênHinh Anh Sieu Am\70.jpg

71. U bì buồng trứng trái: mạch máu ở ngoại biên dạng phổ đập, RI> 0,4Hinh Anh Sieu Am\71.jpg

72. U bì buồng trứng phải không có mạch máuHinh Anh Sieu Am\72.jpg

73. U bì buồng trứng trái không có mạch máuHinh Anh Sieu Am\73.jpg

74. U nang buồng trứng tráiHinh Anh Sieu Am\74.jpg

75. Teratoma buồng trứng tráiHinh Anh Sieu Am\75.jpg

76. Hematocele trái, có mạch máu nuôiHinh Anh Sieu Am\76.jpg

77. Hematocele trái, có mạch máu nuôiHinh Anh Sieu Am\77.jpg

78. Hematocele trái: mạch máu dạng phổ đập, RI> 0,4Hinh Anh Sieu Am\78.jpg

79. Hematocele trái / CDIHinh Anh Sieu Am\79.jpg

80. Hematocele trái / CDIHinh Anh Sieu Am\80.jpg

81. Hematocele trái / PDIHinh Anh Sieu Am\81.jpg

82. Hematocele trái / PDIHinh Anh Sieu Am\82.jpg

83. Hematocele trái / PDIHinh Anh Sieu Am\83.jpg

84. Hematocele trái / PDIHinh Anh Sieu Am\84.jpg

85. Hematocele trái: mạch máu dạng phổ liên tụcHinh Anh Sieu Am\85.jpg

86. GEU trái # 8 tuần 5 ngày còn sốngHinh Anh Sieu Am\86.jpg

87. GEU trái # 8 tuần 5 ngày còn sốngHinh Anh Sieu Am\87.jpg

88. GEU trái # 8 tuần 5 ngày còn sốngHinh Anh Sieu Am\88.jpg 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.     1.Warren, B. A. (1979). The vascular morphology of tumors. In Peterson, H. I. (ed.) Tumor Blood Circulation: Angiogenesis, Vascular Morphology and Blood Flow of Experimental Human Tumors, pp. 1-47. (Boca Raton: CRC Press)

2.     Coman, D. R. and Sheldon, W. F. (1946). The significance of hyperemia around tumor implants. Am. J. Pathol., 22,821-6

3.     Folkman, J., Long, D. and Becker, F. (1963). Growth and metastasis of tumor in organ culture. Tumor Res., 16,453-67

4.     Folkman, J., Cole, P. and Zimmerman, S. (1966). Tumor behavior in isolated perfused organs: in vitro growth and metastasis of biopsy material in rabbit thyroid and canine intestinal segment. Ann. Surg., 164, 491-502

5.     Folkman, J. and Gimbrone, M. (1972). Perfusion of the thyroid. Acta Endocrinol., 4, 237-48

6.     Folkman, J. (1970). The intestine as an organ culture. In Burdette, J. and Thomas, C. C. (eds.) Carcinoma of the Colon and Antecedent Epithelium, pp. 113-27. (Illinois: Springfield)

7.     Folkman, J., Melrel, E., Abernethy, C. and Williams, G. (1971). Isolation of a tumor factor responsible for angiogenesis. J. Exp. Med., 133, 275-8

8.     Gammill, S. L., Shipkey, F. H., Himmelfarb, E. h., Parvey, L. S. and Rabinowitz, J. G. (1976). Roentgenology- pathology correlation study of neovascularization. Am. J. Radiol., 126, 376-85

9.     A. Kurjak, H. Shalan, S. Kupesic, M. Predanic, I. Zalud, B. Breyer and S. Jukic. Transvaginal color Doppler sonography in the assessment of pelvic tumor vascularity. Ultrasound Obstet. Gynecol. 3 (1993) 137-154

10. Kurjak, A. and Zalud, I., Jurkovic, D., Alfirevic, Z. and Miljan, M. (1989). Transvaginal color Doppler for the assessment of pelvic circulation. Acta Obstet. Gynecol. Scand., 68,131-4

 

Các phương tiện cận lâm sàng

"Tiêu diệt" khối u trong não
Abstract thai ổ bụng
An interesting case of Fasciola gigantica in Ho Chi Minh City, Viet nam - Medic
Bước đầu khảo sát siêu âm mạch máu
Bước đầu nhận xét hình ảnh siêu âm hạch ở một số bệnh lý có biểu hiện hạch ổ bụng
Bướu thận và xơ hóa củ
Bướu thận và xơ hóa củ - Nguyễn Thiện Hùng
Bảng kê một số bệnh gân cơ khớp 1999
Bệnh Osgood Schilatter: Bệnh lý gây nhiều tranh cãi - MEDIC
Bệnh Peutz - Jeghers - MEDIC
Carcinoid Tumor di căn Gan, Lách
Cardiac Hemangioma
Chuyện “cổ tích” về kỹ thuật siêu âm 
Chẩn đoán chính xác một trường hợp hiếm gặp: U thể cảnh (Carotid Body Tumor) - Hà Thị Thanh Tuyền
Chụp X-quang thông thường
Coffee Bean Sign
Comet Tail Effect hay Ring-Down Artifact
Có nên siêu âm thai dưới 10 tuần tuổi?
Công dụng của Siêu âm Doppler
Cấu trúc siêu âm các tạng bụng và đầu mặt cổ ở người Việt Nam - Nguyễn Thiện Hùng
Doppler mạch máu
Doppler ổ bụng
Dày vách ruột: Phân biệt do viêm và do thiếu máu bằng siêu âm màu và siêu âm ảnh đôi (duplex ultrasound)
Dãn mạch minh họa tình trạng viêm
Dùng siêu âm khám sàng lọc viêm Gan
Gastric Leiomyosarcoma - Phạm Thị Thanh Xuân
Giá trị của siêu âm Doppler năng lượng (PDS)
Histogram cường độ Siêu âm
Hình ảnh học tăng áp lực tỉnh mạch cửa - Nguyễn Thiện Hùng
Hình ảnh siêu âm chẩn đoán trong bệnh lý gan lan tỏa
Hình ảnh siêu âm Doppler màu một số bệnh lý tuyến vú - Phạm Thị Thanh Xuân
Hình ảnh siêu âm một trường hợp u tế bào gan nguyên phát sau thuyên tắc hóa dầu qua ống thông Toce 4 tháng - Nguyễn Thiện Hùng
Hình ảnh siêu âm Áp-xe gan A-míp
Hình ảnh siêu âm ống tiêu hóa - Nguyễn Thiện Hùng
Hình ảnh siêu âm ổ bụng
Hội chứng Mirizzi - Nguyễn Thiện Hùng dịch
Loạn sản khớp hông
Lần đầu tiên ứng dụng kỹ thuật nội soi bóng đơn tại TPHCM
Một số hình ảnh siêu âm Doppler màu qua ngã âm đạo - Phan Thị Thanh Thủy
Nguyên tắc của doppler trong siêu âm tim
Nhân một trường hợp di căn tuyến giáp từ Melanoma ác - Nguyễn Tuấn Cường
Nhân một trường hợp thai ổ bụng nguyên phát 32 tuần
Nhân trường hợp tuyến giáp lạc chỗ ở đáy lưỡi
Nhân trường hợp tuyến giáp lạc chỗ ở đáy lưỡi
Nhìn lại Gan thấm mỡ
Những điều kỳ diệu của y học hạt nhân 
Nội soi
Nội soi tràn dịch màng phổi
Rim Sign và Halo Sign trong siêu âm - Nguyễn Thiện Hùng
Ring-Down Artifacts Posterior to the Right Diaphragm on Abdominal Sonography: Sign of Pulmonary Parenchymal Abnormalities
Sandwich Sign trong siêu âm - Nguyễn Thị Thảo Hiền
sieuam/medsoft.gif
Siêu âm
Siêu âm 3 chiều một số hình ảnh sản khoa
Siêu âm 3 chiều và Doppler năng lượng khảo sát sự tạo mạch máu
Siêu âm bằng máy 4 chiều ở Hà Nội
Siêu âm bệnh thấp - Nguyễn Thiện Hùng trích dịch
SIÊU ÂM CHẨN ÐOÁN PHÁT HIỆN PHÌNH ÐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG
Siêu âm chẩn đoán và bệnh lý thủng tạng rỗng - Phan Thị Thanh Thủy
Siêu âm cơ , gân cơ và dây chằng - Nguyễn Thiện Hùng dịch
Siêu âm Doppler
Siêu âm Doppler
Siêu âm Doppler màu một trường hợp bướu tim gây động mạch Phổi
Siêu âm Doppler màu trong chẩn đoán ung thư tế bào Gan nguyên phát
Siêu âm Doppler tĩnh mạch cửa ở viêm gan mạn và xơ gan - Nguyễn Thiện Hùng
Siêu âm khảo sát Gan thấm mỡ
Siêu âm nhiều, nên không?
Siêu âm phát hiện khối u ống tiêu hóa - Nguyễn Thiện Hùng
Siêu âm phát hiện ung thư tế bào Gan nguyên phát (H. C. C. ) Trên bệnh nhân viêm gan mạn và xơ gan: theo dõi sau 5 năm - Nguyễn Thiện Hùng
Siêu âm thai kỳ
Siêu âm theo dõi thai kỳ là cần thiết
Siêu âm thận
Siêu âm trong chẩn đoán lạc nội mạc tử cung - Trần Thị Thúy
Siêu âm và bụng cấp tính: thực tế lâm sàng
Starry Sky, Centrilobular Pattern, Portal Reaction, Dark Liver - Nguyễn Thiện Hùng
Sóng siêu âm làm “chổi” như thế nào?
Sản phụ
Thiết bị siêu âm 3D giúp phát hiện sớm ung thư vú
Thận bế tắc: Chẩn đoán với siêu âm Doppler và chụp thận bài tiết - Nguyễn Văn Công
Triệu chứng học siêu âm - Nguyễn Thiện Hùng
Ultrasound Diagnosis in Hepatitis
Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến giáp - Nguyễn Tuấn Cường
Vai trò của siêu âm trong phát hiện bệnh lý ung bướu trong cộng đồng - Medic
Vách thực quản tâm vị trong xơ gan: Đối chiếu siêu âm qua ngã bụng và nội soi - Nguyễn Thiện Hùng
Vôi hóa gan - Nguyễn Thiện Hùng biên dịch
X quang
Xét nghiệm HIV trong vòng 30 phút
Xét nghiệm máu giúp chẩn đoán nhanh cơn đột quỵ
Xét nghiệm máu giúp phát hiện sớm bệnh Alzheimer
Xét nghiệm máu mẹ để phát hiện dị tật thai nhi
Xét nghiệm máu phát hiện được xơ gan
Xét nghiệm mới phát hiện bệnh viêm gan C
Xét nghiệm nhóm máu có xác định được huyết thống
Xét nghiệm tế bào tử cung
Xét nghiệm ung thư sớm bằng microchip
Xét nghiệm vi trùng lao mới chính xác và nhanh hơn
Xét nghiệm viêm gan B bằng que thử nhanh
Xét nghiệm y khoa: Xét nghiệm máu
Điện chẩn đoán - ECG, EMG, EEG
Điện tâm đồ (ECG)
Đo mật độ xương
Đo điện tâm đồ Holter
Đã có thiết bị phát hiện ung thư sớm nhất
Đặc điểm siêu âm tổn thương Gan